Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 11-Απρ-2022 10:47

  Σίδμα Μεταλλουργική: Αύξηση 327% στα EBITDA - Στο +68,5% ο τζίρος το 2021

  Σίδμα Μεταλλουργική: Αύξηση 327% στα EBITDA - Στο +68,5% ο τζίρος το 2021
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στο πλαίσιο της σημαντικής ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, που σημειώθηκε κατά το 2021, η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, κατέγραψε "θεαματική αύξηση" του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας,  τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και σε επίπεδο ομίλου.

  Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση:

  "Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ το 2021 διαμορφώθηκε σε 226,4 εκ., από ευρώ133,3 εκ. το 2020, αυξήθηκε δηλαδή κατά 70,0%, αντανακλώντας εν πολλοίς την αύξηση της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων χάλυβα μέσα στο 2021 κατά 64,5% σε σχέση με το 2020. Μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ανήλθε στα ευρώ 274,2 εκ. έναντι ευρώ 162,8 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 68,5%. Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 27,1 εκ. από ευρώ 6,4 εκ. το 2020, καταγράφοντας αύξηση κατά 327% κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών αλλά και της αύξησης κατά 50% του περιθωρίου μικτού κέρδους. Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων, μετά από μια σειρά ζημιογόνων χρήσεων, ανήλθαν στα υψηλότερα επίπεδα της ιστορίας της εταιρείας,  φθάνοντας στα ευρώ 31,7 εκ.  από ευρώ 0,8 εκ. ζημιές το 2020.

  Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική το 2021 διαμορφώθηκε σε ευρώ 150,1 εκ. από ευρώ 93,9 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 60%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 197,9 εκ. από ευρώ 123,4 εκ. το 2020, αυξημένος κατά 60,4%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 20,2 εκ., από ευρώ 5,6 εκ. το 2020 κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών και του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 44%, ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα παρουσίασαν κερδοφορία ύψους ευρώ 26,4 εκ. από ευρώ 0,4 εκ. το 2020. Στην βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων συνεισέφερε κατά ευρώ 12,4 εκ. και η λογιστική αντιμετώπιση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, που ολοκληρώθηκε μέσα στο έτος.

  Αναφορικά με τις θυγατρικές των Βαλκανίων, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 67% στα ευρώ 44,6 εκ. έναντι ευρώ 26,7 εκ., με τη μέση τιμή πώλησης κατά 64,6% υψηλότερη σε σχέση με αυτήν του 2020, αύξηση των EBITDA σε ευρώ 3.505 χιλ. από ευρώ 733 χιλ. το 2020 (αύξηση 378%), και αύξηση αποτελεσμάτων προ φόρων σε ευρώ 2.970 χιλ. το 2021 από ευρώ 130 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται αφενός στην αύξηση του κύκλου εργασιών και αφετέρου στη βελτίωση του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 51% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

  Η δε SIDMA Romania παρουσίασε και αυτή αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 146%, στα ευρώ 32,7 εκ.  έναντι ευρώ 13,3 εκ. το 2020, με τη μέση τιμή πώλησης υψηλότερη κατά 77,8%. Η αύξηση του κύκλου εργασιών της οφείλεται αφενός μεν στην αύξηση των τιμών πώλησης αλλά και στην αύξηση των ποσοτικών της πωλήσεων, ως αποτέλεσμα της επίλυσης των προβλημάτων  ρευστότητας που αντιμετώπιζε τα προηγούμενα χρόνια, καθώς ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του δανεισμού της και επιπλέον  προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ευρώ 7,7 εκ.. Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργική της κερδοφορία (EBITDA) έφθασε στα  ευρώ 3.475 χιλ., ενώ το 2020 βρισκόταν σε μηδενικά επίπεδα, και τα   προ φόρων αποτελέσματά της είχαν, μετά από αρκετά χρόνια, θετικό πρόσημο, αφού διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 2.411 χιλ. από ζημιές ευρώ 1.280 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η κερδοφορία διαμόρφωσε τα Ίδια Κεφάλαια της θυγατρικής θετικά, στα ευρώ2.404 χιλ., από αρνητικά ευρώ 7.807 χιλ. το 2020.

  Σημειώνεται, τέλος, ότι, ο συνδυασμός της ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων, των θετικών αποτελεσμάτων του έτους και της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας βελτίωσε θεαματικά τους χρηματοοικονομικούς δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και δυνατότητας εξυπηρέτησης του δανεισμού, οι οποίοι διαμορφώθηκαν την 31/12/2021 ως εξής:

  • Δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια = 2,3
  • Δείκτης Κάλυψης τόκων (EBITDA/Καθαροί Τόκοι) = 6,3.

  Η ρευστότητα του Ομίλου ανήρχετο στο τέλος του 2021 στα ευρώ 12,7 εκ. από ευρώ 16,7 εκ. στο τέλος του 2020, ενώ οι καθαρές δανειακές του υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 26% ή κατά ευρώ 25,5 εκ."

  Σύμφωνα με προγενέστερη ανακοίνωση, η εταιρεία δεν πρόκειται να διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2021.

  Στόχοι και Προοπτικές για το 2022

  Την τελευταία πενταετία η εταιρεία βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά, αυξάνοντας χρόνο με το χρόνο τον όγκο των πωλήσεων της, ενώ η ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανείων της και η υψηλότατη κερδοφορία του προηγούμενου έτους έχουν ενισχύσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση και τη ρευστότητά της και έχουν αυξήσει σημαντικά τη δυνατότητα χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης. Έτσι, η εταιρεία έχει πλήρη ικανότητα εκμετάλλευσης ευνοϊκών συνθηκών αλλά και ενισχυμένη ανθεκτικότητα σε τυχόν αναταράξεις.

  Τα δύο αυτά στοιχεία θεωρούνται κρίσιμα ενόψει του γεγονότος ότι ο οικονομικός και επιχειρηματικός ορίζοντας είναι γεμάτος ευκαιρίες αλλά και απειλές.

  Το 2022 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές, με την ελληνική οικονομία να συνεχίζει να ανακάμπτει, παρά τις συνεχιζόμενες από τα μέσα του περασμένου έτους εξωγενείς πληθωριστικές πιέσεις.

  Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όμως, πυροδοτώντας την έκρηξη των τιμών στην ενέργεια, στα μέταλλα και τα τρόφιμα, αλλά και εντείνοντας τη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, θέτει τη συνέχιση της ανάπτυξης εν αμφιβόλω, παρά την αναμενόμενη έναρξη των εκταμιεύσεων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθετικότητας (RRF) και το νέο ΕΣΠΑ

  Με την παραδοχή ότι η γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω, και οι οικονομικές της συνέπειες δεν θα ενταθούν, η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ αναμένεται, και κατά το 2022, να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ