Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 04-Φεβ-2022 15:39

  Επίλεκτος: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2021

  Επίλεκτος: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2021
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021 αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της "Επίλεκτος", η οποία συνήλθε στις 4 Φεβρουαρίου.

  Πιο αναλυτικά, με βάση την εταιρική ανακοίνωση:

  "Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας την 4η  Φεβρουαρίου 2022 σύμφωνα με την από 31η Ιανουαρίου 2022 πρόσκληση.

  Kατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, παρέστησαν αυτοπροσώπως και δια εξουσιοδοτήσεως 14 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 37.989.262 και με δικαιώματα ψήφου 37.989.262 εκπροσωπούντες το 73,40 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

  1.         Εγκρίθηκαν με ψήφους 30.070.584, ήτοι ποσοστό 79,16 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2020 – 30.06.2021, καθώς και η από 31.10.2021 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2020 έως 30.06.2021 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Υποβλήθηκαν και αναγνώστηκαν στη Γενική Συνέλευση η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και οι Αναφορές και Εκθέσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

  2.         Εγκρίθηκε με ψήφους 30.070.584, ήτοι ποσοστό 79,16 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η συνολική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας για τη χρήση 01.07.2020 - 30.06.2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2020 - 30.06.2021 σύμφωνα με την παρ. 1 περ. (γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

  3.         Αποφασίσθηκε με ψήφους 30.070.584, ήτοι ποσοστό 79,16 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας "DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" με τακτικό ελεγκτή την κα Παναγιώτα Κωστάκου και αναπληρωματικό ελεγκτή την κα Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2021 μέχρι 30.06.2022.

  4.         Αποφασίσθηκε με ψήφους 30.070.584, ήτοι ποσοστό 79,16 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η παροχή αδείας σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων υπαγομένων στους υπό της εταιρείας επιδιωκόμενους σκοπούς δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και επέτρεψε τη συμμετοχή τους υπό οιανδήποτε ιδιότητα σε  άλλες εταιρείες, καθώς και στα διοικητικά συμβούλια ή / και στη διοίκηση αυτών.

  5.    Αποφασίσθηκε με ψήφους 37.989.262 ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.07.2020-30.06.2021.

  6. Εγκρίθηκε με ψήφους 30.070.584, ήτοι ποσοστό 79,16 % που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν για την διανυόμενη χρήση περίπου στο ύψος των προηγούμενων, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ.

  7. Κατ΄ άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018 υποβλήθηκε προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.07.2020-30.06.2021 και έγινε αυτή δεκτή δια παροχής της συμβουλευτικής ψήφου των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση με ψήφους 30.070.584, ήτοι ποσοστό 79,16 %".

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ