Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 20-Δεκ-2021 18:14

  AVE: Από 22.12 στο ταμπλό οι νέες μετοχές από μετατροπή μη εισηγμένων προνομιούχων μετοχών

  AVE: Από 22.12 στο ταμπλό οι νέες μετοχές από μετατροπή μη εισηγμένων προνομιούχων μετοχών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Από την 22.12.2021 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών με δικαίωμα ψήφου που προέκυψαν από την ισόποση μετατροπή μη εισηγμένων προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου της εταιρείας AVE.

  Σημειώνεται ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 03 Δεκεμβρίου 2021, αποφάσισε: 

  Τη μετατροπή του συνόλου των 7.233.100 προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου της Σειράς Δ’ σε 7.233.100 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα Ψήφου (εφεξής οι "Νέες Μετοχές"), με σχέση μετατροπής 1:1 όπως αυτή αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.06.2016. Η μετατροπή αυτή πραγματοποιήθηκε υποχρεωτικά, ενόψει της συμπλήρωσης της προθεσμίας των 5 ετών από την έκδοση των ως άνω μετοχών. Σε συνέχεια της ανωτέρω μετατροπής, οι μέτοχοι αποφάσισαν, ομόφωνα και παμψηφεί, την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

  Με βάση την ανωτέρω μετατροπή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ποσού € 6.631.757,72 διαιρείται σε 165.793.943 μετοχές με ονομαστική αξία € 0,04 εκάστη, εκ των οποίων 148.651.087 είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα Ψήφου και 17.142.856 μη εισηγμένες προνομιούχες μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου σειράς Ε’. 

  Σημειώνεται ότι από την 22.02.2021, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής "Χ.Α.") των 5.403.850 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, ονομαστικής αξίας € 0,04 εκάστης, από τη μετατροπή των 5.403.850 προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου της Σειράς Γ’ σε 5.403.850 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα Ψήφου, με σχέση μετατροπής 1:1 όπως αυτή αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.07.2015. Η ανωτέρω εισαγωγή εγκρίθηκε από Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 18 Φεβρουαρίου 2021. 

  Σημειώνεται ότι: α) οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. και β) οι Νέες Μετοχές καθώς και οι 5.403.850 κοινές ονομαστικές μετοχές, των οποίων η διαπραγμάτευση ξεκίνησε την 22η Φεβρουαρίου 2021 ακολούθως της από 18.02.2021 σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρείας, αθροιζόμενες, αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό 9,29% των ήδη εισαχθέντων προς διαπραγμάτευση μετοχών, δηλαδή ποσοστό μικρότερο του 20% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Επομένως, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή του εδαφ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει. 

  Την 07.12.2021, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό καταχώρησης 2541626 η με αριθμό 2541626ΑΠ/07.12.2021 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων– Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού συνεπεία της ως άνω μετατροπής των μετοχών. 

  Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 20.12.2021, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 7.233.100 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. 

  Κατόπιν των ανωτέρω, από την 22.12.2021, θα ξεκινήσει και η διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών. 

  Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στην μερίδα και στο λογαριασμό αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ). 

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας ή στην Οικονομική Διεύθυνση (τηλ. 2108092231 – κ. Ρούμπης Πέτρος Οικονομικός Διευθυντής) 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ