Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 20-Δεκ-2021 17:43

  ΟΤΕ: ΕΓΣ στις 18 Ιανουαρίου για την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών

  ΟΤΕ: ΕΓΣ στις 18 Ιανουαρίου για την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 18 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη, η ΟΤΕ Α.Ε. πραγματοποιεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών και την έγκριση ακύρωσης 8.638.512 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου.

  Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον ίδιο τρόπο, ήτοι από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής: 

  1. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. 

  2. Έγκριση ακύρωσης οκτώ εκατομμυρίων, εξακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα (8.638.512) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων, τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων, εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (€24.446.988,96), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. 

  3. Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 2 (Σκοπός), 9 (Εκλογή Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου), 10 (Συγκρότηση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου) και 14 (Απαγόρευση Ανταγωνισμού) του Καταστατικού της Εταιρείας. 

  4. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε.

  5. Έγκριση υπογραφής συμφώνου εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΟΤΕ Α.Ε. και της "Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών" (Deloitte) στο πλαίσιο προετοιμασίας της μετάβασης σε νέο ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2022. 

  6. Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους.

  7. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν.4706/2020. 

  8. Διάφορες ανακοινώσεις.
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ