Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 08-Δεκ-2021 11:11

  Eurobank: Online εργαλείο ένταξης στον νέο αναπτυξιακό νόμο

  Eurobank: Online εργαλείο ένταξης στον νέο αναπτυξιακό νόμο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Λεωνίδα Στεργίου

  Ψηφιακό εργαλείο, το οποίο θα παρουσιάζει στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση τον βέλτιστο συνδυασμό χρηματοδότησης από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο που θα μπορεί να συνδυάζει επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, αλλά και ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης και χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ετοιμάζει η Eurobank.

  Αυτό ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που πραγματοποίησε η Eurobank, με βασικό ομιλητή τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης κ. Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος συζήτησε όλες τις πτυχές του νέου νόμου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Φωκίωνα Καραβία και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα σύμβουλο κ. Ανδρέα Αθανασόπουλο.

  Τα βασικά σημεία από την παρουσίαση του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

  -Ψηφίζεται και ξεκινά στο πρώτο δίμηνο του 2022.

  -Περιλαμβάνονται κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων και απευθύνεται σε υποψήφιους ημεδαπούς και αλλοδαπούς επενδυτές, προκειμένου να επενδύσουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στη χώρα.

  -Προβλέπει φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτική μίσθωση και επιδότηση κόστους δημιουργίας απασχόλησης.

  -Δεν περιλαμβάνει ατομικές επιχειρήσεις. Εντάσσονται franchise.

  -Αφορά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες.

  -Οι επιχορηγήσεις ξεκινούν για επενδύσεις άνω των 150.000 ευρώ (πολύ μικρές) έως άνω του 1 εκατ. (για μεγάλες επιχειρήσεις).

  -Θα τρέχουν τρεις κύκλοι κάθε έτος.

  -Μία επένδυση στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού ξεκινά από την υποβολή της αίτησης, διαφορετικά θα υπάρξει απένταξη.

  -Το Ταμείο Ανάκαμψης και ο νέος Αναπτυξιακός είναι συμβατά εργαλεία χρηματοδότησης, δηλαδή μία επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση και των δύο σχημάτων. Η επιδότηση επιτοκίου από το Ταμείο Ανάκαμψης θα αφαιρείται από τη φοροαπαλλαγή.

  -Σε 60 ημέρες θα υπάρχει απάντηση για την ένταξη στο πρόγραμμα. Στην επιτάχυνση των διαδικασιών συμβάλλει η υποστήριξη από ορκωτούς ελεγκτές.
  Η ίδια χρηματοδότηση μπορεί να προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό.

  -Δεν προβλέπονται προκαταβολές, αλλά άμεση εκταμίευση του 25% των τιμολογίων. Επιτρέπεται η εκχώρηση των επιχορηγήσεων για διευκόλυνση του τραπεζικού δανεισμού.

  -Η επιχορήγηση για κάθε επένδυση θα φτάνει ακόμη και το 80% του προϋπολογισμού της.

  -Το μέγιστο ποσό της επιδότησης θα φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ ανά επένδυση.

  -Θεσπίζονται καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες: Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων, Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων, Νέο Επιχειρείν, Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία, Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία, Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα, Επιχειρηματική Εξωστρέφεια, Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων, Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Μεγάλες Επενδύσεις, Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας και Επιχειρηματικότητα 360ο.

  Οι πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε ο νέος νόμος είναι το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία (έκθεση Επιτροπής Πισσαρίδη), το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027, οι στόχοι του ΕΣΠΑ 2021-2027, η στρατηγική για τη βιομηχανία (Industry 4.0), καθώς και η προσαρμογή στις ανάγκες της σημερινής ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας.

  Για την επιτάχυνση των διαδικασιών, το νέο πλαίσιο ορίζει ότι ο  έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω του ποσού των 700.000 ευρώ, για την πιστοποίηση του 50% ή  του 65% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ή  της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης διενεργείται υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή,  ο οποίος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό μητρώο (ΕΜΠΕ).

  Φορολογική απαλλαγή

  Η φορολογική απαλλαγή συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις.

  Επιχορήγηση

  Επιχορήγηση είναι η δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

  Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

  Η επιδότηση leasing συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη, και η προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

  Επιδότηση κόστους απασχόλησης

  Η επιδότηση για το κόστος δημιουργίας θέσεων εργασίας περιλαμβάνει την κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ