Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 10-Δεκ-2021 09:00

  Ενεργειακή απόδοση και ψηφιακές υπηρεσίες

  Ενεργειακή απόδοση και ψηφιακές υπηρεσίες
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η ανάγκη της βιομηχανίας και των υποδομών για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών άνθρακα δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη και πιο επιτακτική. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το 45% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία ηλεκτρικών κινητήρων σε κτίρια και βιομηχανικές εφαρμογές. 

  Αν το σύνολο από τα 300 εκατομμύρια -και πλέον- βιομηχανικά συστήματα ηλεκτροκινητήρων που λειτουργούν σήμερα αντικατασταθεί από βελτιστοποιημένο, υψηλής απόδοσης εξοπλισμό, η παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να μειωθεί έως και 10%.

  Ο κόσμος αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ. Οι νέες τεχνολογίες ανοίγουν νέες δυνατότητες, ικανές να προσδώσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε όποιον τις εκμεταλλεύεται σωστά. Ταυτόχρονα, και ενώ η κοινωνία συνειδητοποιεί την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία, η συμμόρφωση με τους νέους, πιο πολύπλοκους, κανονισμούς αποτελεί προτεραιότητα για την επιτυχή λειτουργία κάθε επιχείρησης. Η σύγχρονη βιομηχανία έχει ανάγκη υπηρεσιών που εκτείνονται πέρα ​​από την απλή παροχή τεχνικής υποστήριξης. Έχει ανάγκη συνεργατών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των περιουσιακών της στοιχείων, από τους οποίους θα μπορεί να αντλεί την απαιτούμενη τεχνογνωσία και την υποστήριξη που χρειάζεται για να μείνει στο επίκεντρο των αλλαγών, ενώ εξοικονομεί ενέργεια κάθε μέρα.

  Οι υπηρεσίες που έχουν ως βασικό στόχο την ενεργειακή αποδοτικότητα και την κυκλικότητα βασίζονται στην επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή, τον εκσυγχρονισμό, την αντικατάσταση, ή ακόμα στην ανακύκλωση εξοπλισμού. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι πολύ σημαντική η επιλογή ενός συνεργάτη με εμπειρία και γνώση του αντικειμένου. Η ABB σε στενή συνεργασία με την εκάστοτε βιομηχανία, δημιουργεί ευέλικτα μοντέλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της, για να εξασφαλιστεί η μέγιστη ενεργειακή εξοικονόμηση, μείωση των εκπομπών CO2 σε συνδυασμό με τη μέγιστη επίδοση του εξοπλισμού.

  Ένας από τους βασικότερους τρόπους είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός συστημάτων παλαιότερης τεχνολογίας με νέο, πιο ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό. Με τρόπο όμως που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αστοχιών και να εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από το προηγούμενο στο νέο σύστημα. Επιπρόσθετα εφαρμόζοντας ψηφιακές λύσεις παρακολούθησης και υποστήριξης μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι εξοικονόμησης και αδιάλειπτης λειτουργίας, μετριάζοντας ταυτόχρονα κάθε πιθανό ρίσκο με την έγκαιρη συντήρηση του εξοπλισμού. Στόχος είναι η αποτελεσματική του λειτουργία, η μείωση των απωλειών και η συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Σωστά συντηρημένος εξοπλισμός είναι πάντοτε ενεργειακά αποδοτικότερος, αφού αποφεύγεται η πρόσθετη ενεργειακή κατανάλωση που προκαλούν οι φθορές και οι βλάβες.

  Πριν από οποιαδήποτε επένδυση σχετική με την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού είναι σημαντικό να υπάρχει αναλυτική εικόνα του τρόπου που καταναλώνεται η ενέργεια στην κάθε επιχείρηση. Ενώ σε πολλές βιομηχανίες η ενεργειακή κατανάλωση υπολογίζεται ακόμη και σήμερα βάσει του λογαριασμού του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, οι ψηφιακές λύσεις μπορούν να προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες και πληροφορίες. Με αυτές υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης της ενεργειακής κατανάλωσης των επιμέρους συστημάτων κίνησης, όπως οι κινητήρες και οι ρυθμιστές στροφών, αναδεικνύοντας τις προοπτικές ενεργειακής εξοικονόμησης και περιορισμού εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Όταν τα πραγματικά δεδομένα που συλλέγονται συνδυάζονται με τη γνώση εξειδικευμένων μηχανικών το αποτέλεσμα είναι τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού.

  Οι ψηφιακές λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπιστούν ανακολουθίες στην λειτουργία του εξοπλισμού καθώς με τις υπηρεσίες που επικεντρώνονται στην ενεργειακή απόδοση, συλλέγονται συνεχώς δεδομένα σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση των συστημάτων κίνησης που είναι διασυνδεδεμένα. Ένας εξειδικευμένος συνεργάτης υποστήριξης μπορεί να δει εις βάθος αυτά τα δεδομένα για να εντοπίσει δυσλειτουργίες αλλά και σημεία βελτίωσης της λειτουργίας του εξοπλισμού και να συμβάλει με την κατάθεση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης και την υλοποίηση των κατάλληλων λύσεων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Έτσι μπορούν να υπολογιστούν η ενέργεια και τα χρήματα που θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν με την εφαρμογή συγκεκριμένων λύσεων (όπως ο εκσυγχρονισμός ενός κινητήρα ή η χρήση ρυθμιστών στροφών)..

  Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ευέλικτα μοντέλα υλοποίησης σε τεχνικό, οικονομικό αλλά και χρονικό επίπεδο σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε βιομηχανίας. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν λύσεις ενεργειακής απόδοσης που θα πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και με συγκεκριμένο κόστος. Συνδυάζοντας υπηρεσίες ψηφιακής τεχνολογίας με υπηρεσίες συντήρησης, σε μακροχρόνιες συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης, η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού διατηρείται υψηλή ενώ η ενεργειακή αποδοτικότητα μπορεί να αυξάνει μέσα στα χρόνια. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με προβλέψιμο, ελεγχόμενο και προγραμματισμένο κόστος.

  Με πολυετή εμπειρία στην κατασκευή και συντήρηση συστημάτων κίνησης, η ABB αναγνωρίζεται ως παγκόσμιος ηγέτης στην αποτελεσματική παροχή λύσεων επέκτασης, εκσυγχρονισμού, αναβάθμισης ή αντικατάστασης υφιστάμενου εξοπλισμού. Η κυκλικότητα του εξοπλισμού αποτελεί πρωταρχικό στόχο, ήδη από τη φάση της αρχικής σχεδίασής του. Και αυτό, πολύ πριν τεθούν σε εφαρμογή οι σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις. Έτσι, η ΑΒΒ προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης κύκλου ζωής που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ παλαιών και νέων προϊόντων, μεγιστοποιούν το χρόνο λειτουργίας και επεκτείνουν τον κύκλο ζωής των συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης. Με την εμφάνιση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, η ΑΒΒ επεκτείνει τα όρια και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα και στόχους που εξασφαλίζουν αποτελέσματα που θα ισχύουν σε βάθος χρόνου. Έτσι γίνεται πραγματικότητα ο μετασχηματισμός της βιομηχανικής επιχείρησης, μεγιστοποιώντας τα κέρδη ενεργειακής απόδοσης καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των συστημάτων κίνησης, συμβάλλοντας συνολικά στη διατήρηση της κερδοφορίας και της αειφορίας στη βιομηχανία.

  Διατηρούμε τον κόσμο σε κίνηση, εξοικονομώντας ενέργεια καθημερινά!

  Μάθετε περισσότερα στη σελίδα: Κίνημα Ενεργειακής Αποδοτικότητας

  Ρίζος Γούλας

  Διευθυντής Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης

  Τομέας Συστημάτων Κίνησης και Ρομποτικής
  ΑΒΒ ΑΕ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ