Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 30-Νοε-2021 19:45

  Δρομέας: Υποχώρηση μεγεθών στο εννεάμηνο του 2021

  Δρομέας: Υποχώρηση μεγεθών στο εννεάμηνο του 2021
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Υποχώρηση κατέγραψαν τα οικονομικά μεγέθη της Δρομέας στο εννεάμηνο του έτους, τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και εταιρείας.

  Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 14.853 χιλ. ευρώ, έναντι 16.116 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020 παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 7,84% και ο εταιρικός σε 14.687 χιλ. ευρώ , έναντι 15.973 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αντίστοιχα ποσοστιαία μείωση 8,05%. 

  Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 3.070 χιλ. ευρώ, έναντι 2.894 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,08% και σε εταιρικό επίπεδο σε 2.992 χιλ. ευρώ έναντι 2.801 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,82%. 

  Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 2.080 χιλ. ευρώ, έναντι 1.896 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,70% και σε εταιρικό επίπεδο σε 2.117 χιλ. ευρώ έναντι 1.903 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,25%. 

  Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 1.254 χιλ. ευρώ, έναντι 1.323 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 5,50% και για την Εταιρεία σε 1.306 χιλ. ευρώ ευρώ έναντι 1.343 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 2,76%. 

  Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30/9/2021 ανήλθε σε 26.329χ Ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1.636 χιλ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 28.316 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα της εταιρείας ο τραπεζικός δανεισμός 26.053 χιλ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1.448 χιλ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 29.120 χιλ. ευρώ.

  Επιπτώσεις από την πανδημία και την ενεργειακή κρίση 

  Για την αντιμετώπιση του πιθανού κινδύνου να σταματήσει η παραγωγή εξαιτίας εμφάνισης κρουσμάτων λόγω της πανδημίας η εταιρεία από την αρχή ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που δίνονται από τις αρχές. Στα πλαίσια αυτά τηρούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα διασφάλισης της Υγείας του Προσωπικού αλλά και των λοιπών εμπλεκομένων Πελατών και Προμηθευτών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

  Με τον τρόπο αυτό μέχρι σήμερα η εταιρεία κατόρθωσε να λειτουργήσει απρόσκοπτα όλο το διαρρεύσαν διάστημα από την έναρξη της πανδημίας και ευελπιστούμε ότι με τη συνέχιση τήρησης των μέτρων που υποδεικνύονται με αυστηρότητα και συνέπεια δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στην παραγωγική μονάδα της εταιρείας. 

  Αναφερόμενοι τώρα σε προβλήματα που μπορεί να προέλθουν από τους προμηθευτές ή τους πελάτες της εταιρείας έχουμε να αναφέρουμε τα εξής: 

  Α) Η εταιρεία προμηθεύεται τις Α΄ και βοηθητικές ύλες για την υλοποίηση της παραγωγής της από πληθώρα αξιόπιστων προμηθευτών οι οποίοι συνήθως δεν προέρχονται από μία μόνο χώρα. Η διασπορά αυτή των προμηθευτών σε χώρες και διαφορετικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να ευελπιστούμε ότι ακόμη και αν ένας ή και περισσότεροι από τους προμηθευτές μας προβληματιστούν εξαιτίας της πανδημίας, είτε μεμονωμένα είτε ως χώρα προέλευσης, η εταιρεία μας θα έχει τη δυνατότητα να τους αντικαταστήσει έτσι ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή ροή των απαραίτητων για την παραγωγή Α΄ και Β΄ υλών. Η χρονική επιμήκυνση των παραδόσεων Α΄ υλών αύξησε σχετικά τα αποθέματα.

  Β) Η εταιρεία εξάγει σημαντικό μέρος των προϊόντων της στην Κεντρική Ευρώπη η οποία επίσης αυτή την περίοδο βρίσκεται σε ισχυρή πίεση εξαιτίας της πανδημίας. Οι πωλήσεις της αφορούν κυρίως σε μεγάλα έργα που έχουν αναληφθεί με συμβάσεις και λιγότερο σε μικρές πωλήσεις λιανικής που θα μπορούσαν να επηρεαστούν σημαντικά αρνητικά. Η εκτέλεση των συμβάσεων εξακολουθεί να υλοποιείται απλά σε κάποιες περιπτώσεις σημειώνεται μικρή επιβράδυνση στις παραλαβές των προϊόντων που όμως είναι περιστασιακή και συνήθως εξισορροπείται από μεγαλύτερες παραλαβές σε επόμενα διαστήματα. Όπως αποδεικνύεται από τον κύκλο εργασιών του Α΄ εξαμήνου αλλά και του 9μήνου του έτους η εταιρεία κατορθώνει να διατηρεί ικανοποιητικό ρυθμό παραδόσεων-πωλήσεων παρά τα όποια προβλήματα καθυστερήσεων εμφανίστηκαν στο διαρρεύσαν διάστημα και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτό θα εξακολουθήσει και στο άμεσο μέλλον. Όσον αφορά τις πωλήσεις εσωτερικού αυτές έχουν σημειώσει σταθεροποιητική πορεία στο έτος τόσο μέσω του δικτύου πωλήσεων της εταιρείας αλλά και μέσω της διαρκούς ενίσχυσης των πωλήσεων μέσω του e-shop. Στο σύνολο του έτους αναμένεται να ξεπεράσουν αυτές του έτους 2020 λόγω ανάληψης-υλοποίησης σημαντικού έργου του Ο.Τ.Ε. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην συνολικά ανοδική πορεία των επενδύσεων στην οικονομία της χώρας αλλά και στο γεγονός ότι η εταιρεία έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα εξαιτίας των ποιοτικών προϊόντων της και των τιμών που ανταποκρίνονται στην αρχή "value for money”. 

  Στο πρόβλημα της πανδημίας ήρθε να προστεθεί και το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης σε συνδυασμό και με την κρίση σημαντικής ανατίμησης των υλικών παγκοσμίως. Η εταιρεία όπως και το σύνολο των επιχειρήσεων είναι εκτεθειμένη απέναντι στους κινδύνους που ενέσκηψαν και οι δράσεις που μπορεί να αναλάβει για την αντιμετώπισή τους είναι περιορισμένη. Ωστόσο προκειμένου να διατηρήσει το επίπεδο της αποδοτικότητάς της κινήθηκε στους τρεις κάτωθι άξονες: 

  Α) Εντός τους 2021 αναθεώρησε τρεις φορές τον τιμοκατάλογό της, τελευταία εντός του Οκτωβρίου 2021, προσπαθώντας να εξισορροπήσει την αύξηση του κόστους που της επιβλήθηκε μέσω της αύξησης του κόστους ενέργειας αλλά και υλικών απορροφώντας ένα μέρος και μετακυλίοντας το υπόλοιπο στους καταναλωτές. Η μεσοσταθμική αύξηση του τιμοκαταλόγου η οποία επιμερίστηκε αναλόγως των υλικών αλλά και του κόστους ενέργειας που απαιτεί η παραγωγή κάθε προϊόντος ανήλθε σε ποσοστό 20% περίπου. 

  Β) Όπως έχουμε προαναφέρει μεγάλο μέρος των πωλήσεων της εταιρείας προέρχεται από την ανάληψη συμβάσεων μεγάλων έργων κυρίως στο εξωτερικό. Τα έργα αθροίζουν ένα ανεκτέλεστο της τάξης των περίπου 80 εκατ. ευρώ και χωρίζονται σε αυτά που είχαν αναληφθεί προ του 2021 και τα μεταγενέστερα. 

  1. Για τα έργα που είχαν αναληφθεί προ του 2021 και κατά την κατάθεση των προσφορών δεν θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί η εκρηκτική αύξηση του κόστους ενέργειας και υλικών η εταιρεία προχώρησε σε επαναδιαπραγμάτευση των τιμολογήσεων, η οποία και έγινε αποδεκτή με αποτέλεσμα να διατηρηθεί ουσιαστικά σταθερό το επίπεδο αποτελεσματικότητας στις συγκεκριμένες πωλήσεις. Σημειώνουμε ότι η αύξηση δόθηκε στο σύνολο των έργων της συγκεκριμένης περιόδου συνολικής αξίας ανεκτέλεστου περίπου 50 εκατ. ευρώ αυξάνοντας το κατά 7 εκατ. ευρώ περίπου. 

  2. Τα έργα που αναλήφθηκαν εντός του 2021 και τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ και ένα έργο του Γερμανικού Στρατού ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ έχουν συμπεριλάβει στις προσφορές που κατατέθηκαν την πρόβλεψη από τις αναμενόμενες αυξήσεις επί των τιμών της ενέργειας και των υλικών. Επιπρόσθετα η υπογραφείσα σύμβαση για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιέχει πρόβλεψη αναθεώρησης τιμών αναλόγως των συνθηκών. 

  Η εταιρεία είναι στην ευχάριστη θέση να στηρίζει το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της σε συμβόλαια με μεγάλους Οργανισμούς του εξωτερικού. Μέχρι στιγμής όπως αποδεικνύεται ιστορικά από τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα 6μήνου και του 9μήνου που ανωτέρω περιγράφονται παρά το πρόβλημα της πανδημίας, και το πρόβλημα της αύξησης του ενεργειακού κόστους και του κόστους των υλικών η πορεία της καταγράφεται αναλόγως των συνθηκών σχετικά σταθερή με θετική προοπτική. Αναμένεται η πορεία των μεγεθών της εταιρείας πωλήσεων και αποτελεσμάτων να συνεχισθεί τουλάχιστον μέχρι το κλείσιμο του τρέχοντος έτους. Λαμβάνεται μέριμνα και υπάρχει ισχυρή αισιοδοξία, σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο βαθμό που είναι εφικτό να προβλεφθεί, ότι παρά την αναμενόμενη ένταση του προβλήματος που θα επιβαρύνει σημαντικό μέρος του νέου έτους η εταιρεία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία. 

  Η ισχυρή αβεβαιότητα που δημιουργεί η κρίση λόγω της πανδημίας σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση και την ανοδική πορεία των τιμών των Α΄ υλών δεν μας επιτρέπει βέβαια να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο η επίδοση της εταιρείας να επηρεαστεί αρνητικά στο μέλλον.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ