Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 29-Νοε-2021 15:29

  Αυξημένος τζίρος και κέρδη για την Δάιος στο 9μηνο

  Αυξημένος τζίρος και κέρδη για την Δάιος στο 9μηνο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αυξημένα έσοδα και κέρδη κατέγραψε σε ετήσια βάση στο εννεάμηνο του 2021 η Δάιος Πλάστικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε.

  Α. Όμιλος: Ο κύκλος εργασιών της περιόδου 01/01/2021 – 30/09/2021 ανήλθε σε 33.302.062,29 ευρώ εκ των οποίων 18.625.783,79 ευρώ αφορούν τη δραστηριότητα στο γ’ τρίμηνο, έναντι 18.728.896,31 ευρώ και 9.839.165,31 ευρώ αντίστοιχα για την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας άνοδο κατά 77,81% και 89,30% αντίστοιχα. Η αύξηση των εργασιών του Ομίλου οφείλεται και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης, αυτούς των πλαστικών και του τουρισμού. Συγκεκριμένα, η αύξηση του κύκλου εργασιών του κλάδου των πλαστικών επήλθε τόσο από το εσωτερικό όσο και τις εξαγωγές, ενώ ταυτόχρονα οι τιμές πώλησης των προϊόντων διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα ενσωματώνοντας τις αυξήσεις των τιμών των α’ υλών και του κόστους παραγωγής λόγω της ενεργειακής κρίσης. Ο ξενοδοχειακός κλάδος επλήγη σημαντικά από την πανδημία της νόσου COVID – 19 το 2020 και υπέστη αρνητικές συνέπειες και κατά το α’ εξάμηνο του 2021. Ωστόσο, η επαναλειτουργία από την αρχή ήδη του γ’ τριμήνου του ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης, μετά από 15 μήνες και η λειτουργία του resort στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, πρωθύστερα από το 2020 κατά περίπου δύο μήνες, επέδρασσαν πολύ θετικά στη μεγέθυνση των εργασιών του εν λόγω τομέα.

  Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ήταν κερδοφόρα κατά 8.783.860,40 ευρώ και 8.975.483,05 ευρώ για το εννιάμηνο και το γ’ τρίμηνο του 2021 αντίστοιχα, έναντι ζημιών 128.640,46 ευρώ και κερδών 2.442.038,23 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 11.911.199,49 ευρώ την περίοδο 01/01-30/09/2021 και σε 10.122.632,88 ευρώ το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι 2.760.328,03 ευρώ και 3.495.578,52 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους του 2020. Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ήταν κερδοφόρα κατά 6.869.255,34 ευρώ για το εννιάμηνο και 8.290.937,84 ευρώ για το γ’ τρίμηνο 2021, έναντι ζημιών 2.430.450,58 ευρώ και κερδών 1.749.856,40 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενη χρήσης. Καθώς οι περίοδοι λειτουργίας των δύο ξενοδοχειακών μονάδων δεν ήταν κοινοί κατά την υπό εξέταση περίοδο, στα παραπάνω βασικά μεγέθη των αποτελεσματικών λογαριασμών δεν παρατίθενται συγκριτικές μεταβολές, ώστε να προάγεται η ορθή ενημέρωση των επενδυτών. Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου συρρικνώθηκε κατά περίπου 7 εκ. (ή σε ποσοστό 7,8% περίπου) έναντι του τέλους 2020, συνέπεια της θετικής πορείας των οικονομικών αποτελεσμάτων κατά το γ’ τρίμηνο του 2021.

  Μεγάλη υπήρξε και η βελτίωση των Ιδίων Κεφαλαίων, καθώς αυτά ενισχύθηκαν κατά 34% εντός του έτους, στα 31,2 εκ. ευρώ.  Ανακοίνωση οικονομικών μεγεθών Εννιαμήνου 2021 Σελίδα 2 από 3 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 21048426000 www.daiosplastics.com Β. Εταιρία: Σε επίπεδο Εταιρίας, μετά την έξαρση της πανδημίας COVID – 19, η παραγωγική μονάδα συνέχισε κανονικά τη λειτουργία της εξυπηρετώντας απρόσκοπτα τους πελάτες της παρά τις όποιες δυσκολίες. Στην υπό εξέταση περίοδο του εννιαμήνου, επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 29,13% (15.320.966,64 ευρώ έναντι 11.864.616,88 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο) και 30,24% κατά το γ’ τρίμηνο (4.507.935,68 ευρώ έναντι 3.461.182,85 ευρώ το γ’ τρίμηνο 2020).

  σδφσδφσ

  Με βάση τα δεδομένα αυτά, δεν υφίστανται επιπτώσεις από την πανδημία στη ζήτηση και την εν γένει δραστηριότητα του παραγωγικού τομέα. Αντίθετα, η πρωτοφανής ενεργειακή κρίση δημιουργεί προβλήματα στον κλάδο των πλαστικών όπως συνεχείς ελλείψεις σε πρώτες ύλες (παγκόσμιο φαινόμενο) και, κατ’ επέκταση, σημαντικές και συνεχείς αυξήσεις των τιμών τους και διόγκωση του μεταφορικού και του ενεργειακού κόστους. Τα παραπάνω αναμένεται να επηρεάσουν το λειτουργικό κόστος του κλάδου των πλαστικών κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, χωρίς ωστόσο η εν λόγω επίπτωση να μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια.

  Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά την πορεία της άνω κατάστασης και τα δεδομένα που διαμορφώνονται και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας της παραγωγικής της δραστηριότητας. Συγκεκριμένα: - Εξασφαλίζει την επάρκεια των πρώτων υλών με σκοπό την πλήρη κάλυψη της παραγωγής. - Προσαρμόζει ανάλογα την εμπορική της πολιτική έτσι ώστε, κατά το μέτρο που είναι εφικτό, να μετακυλίεται μέρος της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στην τιμή πώλησης των προϊόντων. Όσον αφορά την ξενοδοχειακή μονάδα στη Θεσσαλονίκη, δεν λειτούργησε κατά το α’ εξάμηνο του 2021, συνεπεία των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν από την ελληνική Πολιτεία και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό που καθόρισε την έναρξη λειτουργίας της στις 30/06/2021.

  Η πορεία του κύκλου εργασιών για το γ΄ τρίμηνο του 2021 υπήρξε ικανοποιητική. Για το διάστημα έως το τέλος του έτους, η πορεία εργασιών του ξενοδοχείου θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας στις αστικές περιοχές και την ανάλογη ζήτηση που προσδιορίζεται από τη σχετική πελατειακή βάση. Η Διοίκηση του Ομίλου με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της, επεκτείνει και εμπλουτίζει τα υγειονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID – 19 και την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών. Ιδίως στον ξενοδοχειακό κλάδο, τα μέτρα που λαμβάνονται αποδείχτηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά, καθώς δεν έχουν δημιουργηθεί έως τώρα προβλήματα κατά τη λειτουργία των δύο ξενοδοχείων.

  Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας ανακοίνωσης, δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι, οι εξελίξεις σχετικά τόσο με την πανδημία COVID – 19 όσο και με την ενεργειακή κρίση, θα ισχύσουν για μικρή περίοδο εντός του 2021 (ένα τρίμηνο), η επίδραση των οποίων δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τις εργασίες και κυρίως τα αποτελέσματα του Ομίλου.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ