Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 25-Νοε-2021 17:44

  Eurobank: Καθαρά κέρδη 298 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

  Eurobank: Καθαρά κέρδη 298 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18.43

  Αύξηση κατά 60,8% παρουσίασαν τα οργανικά κέρδη της Eurobank στο εννεάμηνο, δίνοντας ώθηση στα καθαρά κέρδη που διαμορφώθηκαν στα 298 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 103 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν το γ’ τρίμηνο.

  Οι διεθνείς δραστηριότητες εξακολουθούν να συμβάλλουν με ποσοστό άνω του 30% στη διαμόρφωση της κερδοφορίας του Ομίλου, καθώς τα καθαρά κέρδη από τις θυγατρικές εξωτερικού ανήλθαν σε 111 εκατ. ευρώ.

  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εννεαμήνου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2021, ο δείκτης κόκκινων δανείων διαμορφώθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό, στο 7,3%, όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει η διοίκηση της Τράπεζας, με την τελευταία τιτλοποίηση δανείων Mexico.

  Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν 5,3 δισ. ευρώ  το εννεάμηνο και 1,9 δισ.  ευρώ Γ΄ τρίμηνο του 2021. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 39,8 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους 5,1 δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε 21,6 δισ., τα στεγαστικά σε 10 δισ. και τα καταναλωτικά σε 3,1 δισ.

  Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 111 εκατ. το εννεάμηνο και 37 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 5,9% και ανήλθαν σε 192 εκατ., με τα οργανικά λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 16,8% σε ετήσια βάση σε 137 εκατ.

  Μετά την υπογραφή συμφωνίας με τη doValue για την πώληση μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) της τιτλοποίησης Mexico, ο δείκτης των NPEs διαμορφώθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό 7,3%4 στο τέλος του Γ΄ τριμήνου και ήταν ο χαμηλότερος μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Tα συνολικά NPEs υποχώρησαν κατά 3,2 δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 2,9 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν αρνητικός κατά 26 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο 2021. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε σε 72,8%. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Mexico και η από-ενοποίηση των δανείων αναμένεται να γίνει το Δ΄ τρίμηνο του 2021.

  Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας, "τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank για το τρίτο τρίμηνο του 2021 αποτελούν ορόσημο για την Τράπεζα και για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του. Ο δείκτης ΝΡΕ διαμορφώνεται στο 7,3%. Είναι η πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία που ελληνική τράπεζα επιτυγχάνει μονοψήφιο δείκτη, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα επιστροφής στην οικονομική κανονικότητα. Αφού αντιμετωπίσαμε επιτυχώς τις τελευταίες προκλήσεις, στρέφουμε όλες μας τις δυνάμεις στην επέκταση των εργασιών μας, στηρίζοντας έτσι και την επίτευξη των βασικών στόχων της οικονομικής πολιτικής – τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο διατηρήσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για τη χώρα. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί άνω του 7% φέτος και να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς και το 2022. Είναι σημαντικό και ρεαλιστικό ταυτόχρονα να επιτευχθεί ένας μέσος ρυθμός ανάπτυξης πάνω από τον αντίστοιχο της ευρωζώνης, της τάξης του 4%, για την επόμενη πενταετία, με την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και την προσέλκυση διεθνών και εγχώριων ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις. Κατά το τρίτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, η Τράπεζα συνέχισε να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα, ξεπερνώντας τις αρχικές μας εκτιμήσεις. Τα βασικά έσοδα προ προβλέψεων αυξήθηκαν και σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση των προβλέψεων οδήγησαν τα λειτουργικά κέρδη σε άνοδο κατά 61%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €300εκ. τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, με σημαντική συνεισφορά από τις διεθνείς μας δραστηριότητες. Οι εκταμιεύσεις δανείων ύψους 5,3 δισ. ευρώ στην Ελλάδα για το ίδιο διάστημα αναδεικνύουν την αναπτυξιακή δυναμική, που αναμένεται να ενισχυθεί. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά περίπου 4 δισ. μέσα στο 2021. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαθέτουν σημαντικό απόθεμα ρευστότητας που μπορεί να υποστηρίξει την κατανάλωση αλλά και τις επενδύσεις στο άμεσο μέλλον. Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αφήνει πίσω της το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Βρισκόμαστε, επομένως, σε πλεονεκτική θέση να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και το θετικό οικονομικό περιβάλλον σε όλες τις βασικές αγορές μας. Στηρίζουμε τους πελάτες μας ώστε να επωφεληθούν από τον ανοδικό κύκλο και τις κοινωνίες που υπηρετούμε προκειμένου να επιτύχουν βιώσιμη και ισόρροπη ευημερία".

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Eurobank στους αναλυτές:

  - Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2% το εννεάμηνο του 2021 σε 1 δισ., κυρίως λόγω της από-ενοποίησης των δανείων της συναλλαγής Cairo. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε σε 1,90% το εννεάμηνο του 2021, από 2,05% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

  - Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 18,4% σε ετήσια βάση το εννεάμηνο του 2021 και ανήλθαν 326 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τα ενοίκια και τις χορηγήσεις δανείων. Αξιοσημείωτη αύξηση κατά 6,1% παρουσίασαν τα καθαρά έσοδα προμηθειών έναντι του Β΄ τριμήνου 2021 σε 117 εκατ. και αντιστοιχούσαν σε 65 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το Γ΄ τρίμηνο του 2021.

  - Η αύξηση των εσόδων προμηθειών υπερκέρασε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων, με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να αυξηθούν κατά 2,3% σε 1,3 δισ. το εννεάμηνο του 2021. Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 66 εκατ. το εννεάμηνο του 2021, έναντι 251 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,4 δισ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, υποχωρώντας κατά 10% σε ετήσια βάση.

  - Οι λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν στα επίπεδα του περυσινού εννεαμήνου στην Ελλάδα, ενώ αυξήθηκαν κατά 0,5% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε 650 εκατ. το εννεάμηνο του 2021. Ο δείκτης κόστους-εσόδων παρέμεινε σταθερά κάτω του 50% σε 46,8%.

  - Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,1% σε ετήσια βάση και 0,8% σε τριμηνιαία.

  - Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 17,6% το εννεάμηνο του 2021 και 3,9% το Γ΄ τρίμηνο εξαιτίας των χαμηλότερων λοιπών εσόδων.

  - Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά 3,8 δισ. το εννεάμηνο του 2021 και 1,4 δισ. το Γ΄ τρίμηνο έναντι του Β΄ τριμήνου του ίδιου έτους. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε 37,5 δισ. και οι προθεσμιακές και λοιπές σε 13,6 δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 73,8%, από 75,4% το Β΄ τρίμηνο του 2021. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας βελτιώθηκε και αυτός σε 168,2% το Γ΄ τρίμηνο του 2021, από 166,4% το Β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

  - Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε 318 εκατ. το εννεάμηνο του 2021 και αντιστοιχούσαν σε 113 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

  - Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 357 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση κατά 60,8% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

  - Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 13,3% και 15,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, έναντι ελαχίστων εποπτικών ορίων (TSCR) 6,2% και 11% αντιστοίχως. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης έναντι του Γ΄ τριμήνου 2021 σε 12,3%

  - Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 40,6 δισ. το εννεάμηνο 2021.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ