Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 23-Νοε-2021 09:52

  Βιοκαρπέτ: Αύξηση 119% στα EBITDA και 54% στις πωλήσεις του ομίλου στο εννεάμηνο

  Βιοκαρπέτ: Αύξηση 119% στα EBITDA και 54% στις πωλήσεις του ομίλου στο εννεάμηνο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σημαντική βελτίωση κατέγραψαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιοκαρπέτ στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

  Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το εννεάμηνο του 2021 στα 139,14 εκατ. ευρώ έναντι 90,36 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 53,99% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2020. Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το Γ΄ τρίμηνο του 2021 στα 49,08 εκατ. ευρώ έναντι 32,14 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο Γ΄ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 52,70%. 

  Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο της εταιρείας Βιοκαρπέτ αυξήθηκε κατά 20,01% και ανήλθε στα 3,92 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 3,27 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ο κύκλος εργασιών το Γ΄ τρίμηνο του 2021 της μητρικής εταιρείας αυξήθηκε κατά 25,61% και ανήλθε στα 2,20 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 1,76 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του Γ΄ τριμήνου του 2020. 

  Η εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19 το 2021 δεν επέδρασε σημαντικά τον κύκλο εργασιών του Ομίλου, ενώ οι επιπτώσεις της αύξησης του κόστους της ενέργειας και των μεταφορικών αναμένεται να επηρεάσουν ανάλογα και την τιμολογιακή πολιτική του Ομίλου. Ωστόσο, η αύξηση των τιμών του αλουμινίου επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα του Ομίλου και το Γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021. Επίσης, αναφέρουμε ότι στην Βιοκαρπέτ αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο.

  Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10,56 εκατ. ευρώ έναντι 4,83 εκατ. ευρώ κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 118,82%. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 2939,92% και διαμορφώθηκαν στα 0,47 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών (0,02) εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ τριμήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,37 εκατ. ευρώ έναντι 3,28 εκατ. ευρώ κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020, εμφανίζοντας αύξηση κατά 33,26%. Τα αποτελέσματα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ τριμήνου 2021 της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 510,63% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,26 εκατ. ευρώ έναντι 0,04 εκατ. ευρώ κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

  Ο Όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων 4,30 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021 έναντι ζημιών (0,96) εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ο Όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων 2,40 εκατ. ευρώ το Γ΄ τρίμηνο 2021 έναντι κερδών 1,63 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων της εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 μειώθηκαν κατά 39,43% και διαμορφώθηκαν στα (0,75) εκατ. ευρώ έναντι (1,24) εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας το Γ΄ τρίμηνο 2021 μειώθηκαν κατά 72,42% και διαμορφώθηκαν στα (0,07) εκατ. ευρώ έναντι (0,27) εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του Γ΄ τριμήνου 2020.

  Τα κέρδη προ φόρων και τόκων του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε 6,82 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,42 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, το οποίο συνεπάγεται αύξηση κερδών κατά 381,59%. Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων του Ομίλου το Γ΄ τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκαν σε 3,24 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,43 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το Γ΄ τρίμηνο 2020, το οποίο συνεπάγεται αύξηση των κερδών κατά 33,42%. 

  Οι καθαρές ζημίες προ φόρων και τόκων της Εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε (0,28) εκατ. ευρώ έναντι (0,76) εκατ. ευρώ του εννεάμηνου του 2020 μείωση ζημιών κατά 62,75%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων της Εταιρείας κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 0,08 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών (0,14) εκατ. ευρώ το Γ΄ τρίμηνο του 2020, καταγράφοντας μείωση ζημιών κατά 156,10%. 

  Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 ανέρχεται στα 71,68 εκατ. ευρώ έναντι 67,78 εκατ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2020, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται σε 16,92 εκατ. ευρώ έναντι 18,21 εκατ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2020. Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 ανέρχεται στα 12,45 εκατ. ευρώ έναντι 11,01 εκατ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2020, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται στα 2,97 εκατ. ευρώ έναντι 2,62 εκατ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2020. 

  Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται σε 9,83 εκατ. ευρώ έναντι 3,19 εκατ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2020, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται σε 0,85 εκατ. ευρώ έναντι 0,43 εκατ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2020.

  Προοπτικές

  Η Διοίκηση του Ομίλου ανταποκρίθηκε στην εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού το 2021 και αντιμετώπισε όλες τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία στην ζωή όλου του κόσμου, ενώ από την πρώτη στιγμή έθεσε σε προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας και θα εξακολουθήσει να πράττει το ίδιο, όσο αυτό χρειαστεί, με γνώμονα πρώτα από όλα τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο. 

  Ο Όμιλος Βιοκαρπέτ αναμένετε να προχωρήσει σε τιμολογιακές αυξήσεις, για να αντισταθμισθεί η αύξηση του κόστους της ενέργειας και των μεταφορικών. 

  Η Διοίκηση του Ομίλου θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο θέμα της ενεργειακής κρίσης και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στις όποιες διακυμάνσεις των τιμών που επηρεάζουν το ενεργειακό και μεταφορικό κόστος και όλη την λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ