Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 08-Οκτ-2021 11:11

  Folli-Follie: Δεν ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2019 η Γ.Σ.

  Folli-Follie: Δεν ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2019 η Γ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Δεν ενέκρινε τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2019 - 31.12.2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Folli-Follie.

  Η Γ.Σ. δεν ενέκρινε επίσης τη συνολική διαχείριση της εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019 και δεν απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. από όποια ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, την 5η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η (εξ αναβολής) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εταιρική χρήση του έτους 2019 στα γραφεία της, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, σύμφωνα με την από 14.9.2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στις ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας και, συγκεκριμένα, υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ εμπροθέσμως, με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως 2435351/14.9.2021 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ffgroup.com) την 14η Σεπτεμβρίου 2021.

  Σήμερα η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνήλθε μετά από αναβολή και εν συνεχεία ματαίωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2020, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις μετά από ειδική ψηφοφορία για έκαστο θέμα:

  1. Δεν ενέκρινε τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2019 - 31.12.2019.

  2. Δεν ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019, και δεν απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. από όποια ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.

  3. Δεν απήλλαξε τα μέλη του (τρέχοντος) Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2019 - 31.12.2019.

  4. Ανέθεσε τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2020 στην ελεγκτική εταιρεία "ΠραϊσγουωτερχαουσΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία" (με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 113 / και Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 014), ορίζοντας την αμοιβή τους στο ποσό των 500.000 Ευρώ.

  5. Δεν παρέσχε θετική συμβουλευτική ψήφο επί της έκθεσης αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 (κατ’ άρθρον 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).

  6. Δεν ενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2019. 

  Στο πλαίσιο του έβδομου θέματος, παρουσιάστηκε η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ’ του Ν. 4449/2017. 

  Κατά την εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνολικά 36.143.776 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 66.329.127 μετοχών με δικαίωμα ψήφου και, συνεπώς, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε σε ποσοστό 54,49%1. Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι που κατατέθηκαν για έκαστο θέμα ανήλθαν σε 36.143.776, αντιστοιχούσες σε 54,49% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου. 

  Όσον αφορά τα θέματα πρώτο έως έβδομο, τα ποσοστά πλειοψηφίας έχουν ως ακολούθως: 

  Θέμα 1o: Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 35.013.654 μετοχές, ήτοι ποσοστό 96,87% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 376.825 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,04% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 753.297 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,08% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. 

  Θέμα 2o: Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 35.725.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,84% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 247.203 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,68% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 170.831 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,47% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

  Θέμα 3o: Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 32.330.551 μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,45% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.398.540 μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,64% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.414.685 μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,91% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. 

  Θέμα 4o: Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 26.066.156 μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,12% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.675.524 μετοχές, ήτοι ποσοστό 21,24% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.402.096 μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,65% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

  Θέμα 5o: Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 35.127.912 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,19% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 184.446 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,51% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχα μέτοχοι εκπροσωπούντες 831.418 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,30% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

  Θέμα 6o: Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 35.894.597 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,31% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 184.446 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,51% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 64.733 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,18% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

  1 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, οι 619.083 ίδιες μετοχές της Εταιρείας (επί συνόλου 66.948.210 μετοχών) δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ