Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 17-Σεπ-2021 20:12

  Ιασώ: Αίτημα για διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο

  Ιασώ: Αίτημα για διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η "Ιασώ" ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 122.156.754 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,44 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

  Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

  Η εταιρία με την επωνυμία "ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΙΑΣΩ Α.Ε." (η "Εταιρία"), σύμφωνα με τον ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 17.09.2021 από την εταιρία "OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l" ("OCM") και τον κ. Εμμανουήλ Δουλγεράκη, ανακοινώνει τα εξής:

  Τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (οι "Μέτοχοι Διοίκησης"), η OCM, και η εταιρία OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.a.r.l., η οποία κατέχει άμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της OCM, υπέγραψαν την από 05.05.2021 συμφωνία μετόχων (η "Συμφωνία Μετόχων"), με την οποία συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους, προκειμένου να επιδιώξουν κοινούς στρατηγικούς στόχους όσον αφορά στην Εταιρία και τη διοίκησή της.

  Ειδικότερα, συμφώνησαν ότι οι Μέτοχοι Διοίκησης θα ασκούν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα στην Εταιρεία σύμφωνα με τις προτάσεις ή οδηγίες της OCM ή της OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.a.r.l. (ανάλογα με την περίπτωση) καθ' όλη τη διάρκεια τη Συμφωνίας Μετόχων. Επιπλέον, συμφώνησαν ότι η εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και η σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου θα καθορίζονται από την OCM ή την OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.a.r.l. (ανάλογα με την περίπτωση).

  Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 10 περ. (α) του ν.3556/2007, οι Μέτοχοι Διοίκησης, η  OCM και οι μητρικές εταιρίες αυτής, συνεπεία της σύναψης της Συμφωνίας Μετόχων, υποχρεούνται να υιοθετούν κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Εταιρίας μέσω της συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν.

  Σημειώνεται, ότι η γνωστοποίηση έλαβε χώρα δεδομένου ότι η OCM έχει αποκτήσει από την προηγούμενη της γνωστοποίηση έως την 16.09.2021 (ημερομηνία ολοκλήρωσης άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς) συνολικά 5.410.208 μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,42% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Ειδικότερα, 4.406.039 μετοχές αποκτήθηκαν από μετόχους – τρίτα πρόσωπα, και 1.004.169 μετοχές από τους Μετόχους Διοίκησης.

  Κατά συνεπεία, η OCM και οι Μέτοχοι Διοίκησης κατέχουν από κοινού 122.156.754 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, ως ακολούθως:

   

   

  Μέτοχος

   

   

   Αριθμός Άμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου πριν τη γνωστοποίηση

   

   

  Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου πριν τη γνωστοποίηση

   

   

   

   Ποσοστό (%) Άμεσων  και Έμμεσων  Μετοχών & Δικ/των Ψήφου πριν τη γνωστοποίηση

   

   

  Αριθμός Άμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση

      Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση

   

   

  Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση

     OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l

   

   

    112.265.527

  115.008.121

   

   

    94,15%

   

   

   120.418.329

   

   

   122.156.754

  100%

     Γεώργιος   Σταματίου

    655.889

    115.008.121

    94,15%

   415.743

   122.156.754

   100%

     Μαρία  Σταματίου

    200.000

    115.008.121

    94,15%

   126.772

   122.156.754

   100%

     Ουρανία Σταματίου

    262.787

    115.008.121

    94,15%

   166.571

   122.156.754

   100%

     Εμμανουήλ Δουλγεράκης

    583.644

    115.008.121

    94,15%

   369.950

   122.156.754

   100%

     Τριάδα Δουλγεράκη

    250.000

    115.008.121

    94,15%

   158.465

   122.156.754

   100%

     Φώτιος Δουλγεράκης

    399.772

    115.008.121

    94,15%

   253.400

   122.156.754

   100%

     Παρθενόπη Ξενιτίδου

    390.502

    115.008.121

    94,15%

   247.524

   122.156.754

   100%

    Σύνολο

    115.008.121

    115.008.121

    94,15%

   122.156.754

   122.156.754

   100%

   

  Επιπλέον, σημειώνεται ότι η OCM ελέγχεται έμμεσα από την Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC, η οποία αποτελεί τον απώτατο ελέγχοντα. Η αλυσίδα των ελεγχόμενων από την Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC οντοτήτων έχει ως εξής:

  • Η OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l. ελέγχεται  από την OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.a.r.l.
  • Η OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.a.r.l ελέγχεται από την OCM Luxembourg EPF IV S.a.r.l.
  • Η OCM Luxembourg EPF IV S.a.r.l ελέγχεται από την Oaktree European Principal Fund IV, Ltd.
  • Η Oaktree European Principal Fund IV, Ltd. ελέγχεται από τις  Oaktree European Principal Fund IV, L.P. και Oaktree European Principal Fund IV, S.C.S.
  • Η Oaktree European Principal Fund IV, L.P. έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree European Principal Fund IV GP, L.P. και ως μοναδικό διευθυντή και επενδυτικό διαχειριστή την Oaktree Capital Management, L.P. (βλ. λεπτομέρειες παρακάτω).
  • Η Oaktree European Principal Fund IV, S.C.S. έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree European Principal Fund IV GP, S.a.r.l.
  • Η Oaktree European Principal Fund IV GP, S.a.r.l. ελέγχεται από την Oaktree European Principal Fund IV GP, L.P. 
  • Η Oaktree European Principal Fund IV GP, L.P.  έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree European Principal Fund IV GP, Ltd.
  • Η Oaktree European Principal Fund IV GP, Ltd. ελέγχεται από την Oaktree Fund GP I, L.P.
  • Η Oaktree Fund GP I, L.P. έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree Capital Management, L.P.
  • Η Oaktree Capital Management, L.P. έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree Capital Management GP, LLC.
  • Η Oaktree Capital Management GP, LLC  έχει ως μοναδικό διευθυντή την Atlas OCM Holdings, LLC.
  • Η Atlas OCM Holdings, LLC ελέγχεται από την Oaktree Capital Group Holdings, LP.
  • Ο general partner (ομόρρυθμος εταίρος) της Oaktree Capital Group Holdings, L.P. είναι η Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC.
  • Η συμφωνία διαχείρισης της Oaktree Capital Group, LLC (η "Oaktree") προβλέπει ότι για όση διάρκεια τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Oaktree ή οι αντικαταστάτες αυτών ή συνδεδεμένες εταιρείες/οντότητες (πλην των θυγατρικών της Oaktree), συμπεριλαμβανομένης της Oaktree Capital Group Holdings, L.P., συλλογικά κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 10% των συνολικών μετοχικών μονάδων της Oaktree, η Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC έχει το δικαίωμα να διορίζει όλα τα μέλη του  διοικητικού συμβουλίου της Oaktree Capital Group Holdings, L.P. Η Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC διευθύνεται από μια εκτελεστική επιτροπή η οποία αποτελείται από ανώτατα στελέχη της Oaktree Capital Group, LLC και κανένα φυσικό πρόσωπο ατομικά δεν έχει έλεγχο επί αυτής. 

  Η γνωστοποίηση υποβλήθηκε: α) από την εταιρία  OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l. για λογαριασμό της εταιρίας "Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC", που αποτελεί τον απώτατο ελέγχοντα, και για λογαριασμό όλων των ελεγχόμενων από αυτή οντοτήτων και β) από τον κ. Εμμανουήλ Δουλγεράκη για λογαριασμό του και για λογαριασμό των υπόλοιπων Μετόχων Διοίκησης.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ