Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 16-Σεπ-2021 18:42

  ΓΕΚΕ: Αίτημα για squeeze out στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την Δωροθέα Κεφάλα

  ΓΕΚΕ: Αίτημα για squeeze out στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την Δωροθέα Κεφάλα
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η ΓΕΚΕ ανακοίνωσε ότι την 15/09/2021 κοινοποιήθηκε από την κα Δωροθέα Κεφάλα η υποβολή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αιτήματός της για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει η κα Δωροθέα Κεφάλα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο από 19/07/2021 Πληροφοριακό Δελτίο.

  Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η υποβολή αιτήματος για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς γίνεται σύμφωνα με σχετική ρητή πρόβλεψη της παραγράφου 1.5.2 του ως άνω Πληροφοριακού Δελτίου.

  Ειδικότερα η κα Δωροθέα Κεφάλα αιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 και της Απόφασης υπ' αρ. 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την εξαγορά των μετοχών των υπόλοιπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν την από 10.06.2021 Δημόσια Πρόταση, ήτοι κατά την 09/09/2021 189.315 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 2.25% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Επιπλέον, κατ' αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο προς τους μετόχους προσφερόμενο αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

  1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερεθεισών Μετοχών, ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.), με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των € 20 και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχθέντα Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιογράφων και

  2. Ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ