Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 15-Σεπ-2021 09:36

  Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

  Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία "Σωληνουργεία Τζιρακιάν" ανακοίνωσε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2021.

  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε την 13η Σεπτεμβρίου 2021 και αποφασίστηκε η συγκρότηση σε σώμα καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:

  Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2021.

  Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότησή του, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του ως εξής:

  1) Άρις Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό Μέλος
  2) Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος,
  Εκτελεστικό μέλος
  3) Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου, Μη εκτελεστικό Μέλος
  4) Ευαγγελία Αργυροπούλου του Κωνσταντίνου, Μη εκτελεστικό Μέλος
  5) Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ, Μη εκτελεστικό Μέλος,
  6) Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  7) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  Η διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 10/09/2021 απόφασης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας ορίζεται πενταετής, ήτοι από 10/09/2021 έως 09/09/2026.

  Επί του δεύτερου Θέματος της ημερήσιας διάταξης - Εκπροσώπηση της εταιρείας

  Κατόπιν διαλογικής συζήτησης σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα εκ νέου την ανάθεση της εκπροσωπευτικής και διαχειριστικής εξουσίας της εταιρείας, μετά την ως άνω συγκρότηση και συγκεκριμένα αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την ανάθεση της εκπροσωπευτικής και διαχειριστικής εξουσίας της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού καθώς και την παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης με εντολή μεταπληρεξουσιότητας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό ως κάτωθι: 

  Α) Στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της εταιρείας κο Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι, , προκειμένου να δεσμεύει την Εταιρεία θέτοντας μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα ενώπιον των Διοικητικών, Δικαστικών και Φορολογικών Αρχών απεριόριστα κι ανεξαρτήτως ποσού. Να συνάπτει και να υπογράφει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δανειακές συμβάσεις και συμβάσεις λοιπών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και εν γένει να διενεργεί υλικές πράξεις τραπεζικών και διατραπεζικών συναλλαγών με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, νομίμως εγκατεστημένα και λειτουργούντα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν κατά μόνας ανεξαρτήτως ποσού, δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ανεξαρτήτως ποσού.

  Να συνάπτει και να υπογράφει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εμπορικές συμβάσεις με προμηθευτές και πελάτες προς εκτέλεση των σχετικών συναλλαγών δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ανεξαρτήτως ποσού.

  Β) Στον Οικονομικό Διευθυντή Αλέξανδρο Ζάβρα του Κωνσταντίνου, ως κάτωθι:

  Να συνάπτει και να υπογράφει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δανειακές συμβάσεις και συμβάσεις λοιπών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και εν γένει να διενεργεί υλικές πράξεις τραπεζικών και διατραπεζικών συναλλαγών με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, νομίμως εγκατεστημένα και λειτουργούντα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν κατά μόνας έως του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €) δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.

  Να συνάπτει και να υπογράφει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εμπορικές συμβάσεις με προμηθευτές και πελάτες προς εκτέλεση των σχετικών συναλλαγών δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ανεξαρτήτως ποσού.

  Γ) Στην κα Δήμητρα Κοντρογιάννη του Ανδρέα, προκειμένου να δεσμεύει την Εταιρεία θέτοντας μόνη την υπογραφή της και συγκεκριμένα:

  Α) Να υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας και τις καταγγελίες συμβάσεων εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και όλα τα σχετικά με τις ανωτέρω συμβάσεις και καταγγελίες έγγραφα ενώπιον των αρμόδιων ασφαλιστικών και άλλων φορέων.

  Β) Να οριστεί υπεύθυνη για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ