Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 10-Σεπ-2021 18:59

  Foodlink: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2020

  Foodlink: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2020
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την απόφαση να μην διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2020 έλαβε η Γ.Σ. των μετόχων της Foodlink, η οποία συνήλθε σήμερα.

  Η συνέλευση εξέλεξε εξάλλου και νέο Δ.Σ. της εταιρείας.

  Πιο ειδικά: 

  "

  Κατόπιν των ανωτέρω, συζητήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ως εξής :

   

  ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2020 (1/1/2020-31/12/2020), καθώς και των επΆ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.

  Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2020, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2020, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για  εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020).

   

  ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους.

  Η  Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους.

   

  ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

  Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2020, των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2020 (1/1/20 -31/12/20).

   

  ΘΕΜΑ 4ο :     Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2020 και προέγκριση για τη χρήση  2021.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα για την χρήση 2020 τις αμοιβές που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα επτά ευρώ (60.337,00 ¤). Παρείχε επίσης  την  προέγκρισή της για την καταβολή ποσού έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 ¤) ως αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση  2021.

   

  ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2020 και ορισμός αμοιβής τους.

  Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για έλεγχο της χρήσης 2021 την Ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON A.E.” Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 127, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, οδός Ζεφύρου αρ. 56, ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Νούλα του Ιωάννη, ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.: 40711 και ως αναπληρωματικό τον κ. Νικόλαο Ιωάννου του Βασιλείου, ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.: 29301.

  Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Σ.Ο.Ε.Λ.

   

  ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

  Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο θα διοικεί την Εταιρεία για πέντε έτη, ήτοι από 09/09/2021 μέχρι 08/09/2026 ή μέχρι την ημέρα της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της ανωτέρω θητείας και το οποίο αποτελείται από τους παρακάτω:

  1. Βασίλης Καρακουλάκης του Εμμανουήλ

  2. Αχιλλεύς Μάμαλης του Παύλου

  3. Παναγιώτα Σιωρά του Θεμιστοκλή

  4. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου

  5. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη

  6. Καλλιόπη Σιουτζούκη του Ευαγγέλου

  7. Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου

  8. Αθανάσιος Στούμπης του Γεωργίου

  9. Κωνσταντίνος Παπαζήσης του Κυριαζή

  10. Βασίλειος Ευγένιος του Μιχαήλ

   

  ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της από 09/08/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί απόκτησης ποσοστού 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" έναντι τιμήματος ύψους τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ. 

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και δη με ψήφους 19.215.861, την από 09/08/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί απόκτησης ποσοστού 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" έναντι τιμήματος ύψους τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ.

   

  ΘΕΜΑ 8ο: Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα τεθεί από τους μετόχους

  Επί του ανωτέρω θέματος, δεν υπήρξαν προτάσεις από τους κ.κ. Μετόχους".

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ