Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 10-Σεπ-2021 10:51

  Intralot: Στα €54,3 εκατ. τα EBITDA το α' εξάμηνο, αυξημένα κατά 106,5%

  Intralot: Στα €54,3 εκατ. τα EBITDA το α' εξάμηνο, αυξημένα κατά 106,5%
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Μεγάλη αύξηση EBITDA και εσόδων ανακοίνωσε ο όμιλος της INTRALOT για το α' εξάμηνο του έτους.

  Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη, κατά το Α’ εξάμηνο του 2021, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €202,6 εκατ. εμφανίζοντας αύξηση 34,4% σε ετήσια βάση.

  Παράλληλα, κατά την εξάμηνη αυτή περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €54,3 εκατ. (+106,5% σε ετήσια βάση), ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA στα €46,8 εκατ. (+99,1% σε ετήσια βάση).

  Ταυτόχρονα, ο όμιλος ανακοίνωσε:
  -Σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2021, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 18,1%, ενώ κατά τους Δώδεκα Τελευταίους Μήνες (LTM), τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €93,8 εκατ., σημειώνοντας μια αύξηση της τάξεως του 42,5% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2020 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

  -Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €-17,6 εκατ., βελτιωμένο κατά 57,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

  -Οι δραστηριότητες μας κάτω από την INTRALOT Inc. στις Η.Π.Α. σημείωσαν πολύ ισχυρή ανάπτυξη σε ετήσια βάση (Κύκλος εργασιών +28,6%, EBITDA +69,8%) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

  -Τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 20,3% σε ετήσια βάση, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις δαπάνες που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.

  -Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το Α’ εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα €51,3 εκατ. (+183,4% σε ετήσια βάση).

  -Οι Καθαρές Επενδύσεις του Ομίλου κατά το A’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν στα €9,5 εκατ., μειωμένες κατά 37,5% σε ετήσια βάση.

  -Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2021 ανήλθαν στα €83,2 εκατ.

  Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €646,1 εκατ. στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2021.

  αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου περιορίστηκε κοντά στο €1,5 εκατ. για το Α’ εξάμηνο του 2021.

  -Στις 3 Αυγούστου 2021, η INTRALOT ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των δυο συναινετικών συμφωνιών ανταλλαγής, επιτυγχάνοντας επέκταση της ημερομηνίας λήξης των Ομολογιών του 2021 κατά τουλάχιστον τρία έτη και εξασφαλίζοντας συνολική απομόχλευση ύψους €163 εκατ.

  -Στις 24 Αυγούστου 2021, η Fitch αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα (IDR) της ΙNTRALOT σε CCC+, και αντιστοίχως στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, η Moody’s αναβάθμισε το αξιόχρεο της ΙΝΤRALOT (CFR) σε Caa1, ως αποτέλεσμα της νέας κεφαλαιακής διάρθρωσης.

  Κόκκαλης: Ισχυρές επιδόσεις και το β' τρίμηνο

  "Οι ισχυρές επιδόσεις της INTRALOT συνεχίστηκαν και στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, με αποτέλεσμα την αύξηση του EBITDA κατά 106,5% τους πρώτους έξι μήνες του 2021 και των εσόδων κατά 34,4%", αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου INTRALOT, Σωκράτης Π. Κόκκαλης και πρόσθεσε: 

  "Αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του χρέους της INTRALOT στις αρχές Αυγούστου, θέτουν την Εταιρεία σε μια σταθερή πορεία για να αναδείξει τις δυνατότητές της στις βασικές της αγορές, να δημιουργήσει νέες συνεργασίες, και να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες στο πλαίσιο της νέας και σημαντικά απομοχλευμένης κεφαλαιακής δομής με ένα πιο αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας."

  1 Τα λειτουργικά έξοδα που παρουσιάζονται δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αναδιοργάνωσης.
  2 Ο Όμιλος ορίζει το "EBITDA” ως τα "Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων” προσαρμοσμένα για τα κονδύλια "Κέρδη / (ζημιές) από ενοποιήσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης”, "Κέρδη / (ζημίες) στη καθαρή χρηματική θέση”, "Συναλλαγματικές Διαφορές”, "Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα”, "Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα”, "Έσοδα / (έξοδα) συμμετοχών και χρεογράφων”, "Ζημιές απομείωσης και διαγραφής παγίων”, "Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων”, "Έξοδα αναδιοργάνωσης” και "Αποσβέσεις παγίων”.
  3 Υπολογίζεται ως το "αναλογικό" EBITDA (δηλ. EBITDA x ποσοστό συμμετοχής) των εταιρειών που ενοποιούνται με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης, συμπεριλαμβανομένου και του "αναλογικού" EBITDA από τις επενδύσεις μας στην Ταϊβάν.

   


   

  Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ