Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 01-Σεπ-2021 15:24

  Λιβάνης: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2020

  Λιβάνης: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2020
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Λιβάνης, η οποία συνήλθε στις 31/8/2021

  Πιο ειδικά - και με βάση την εταιρική ανακοίνωση, η Γ.Σ.:

  Θέμα 1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2020 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  Θέμα 2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2020.

  Θέμα 3. Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2021 εκλέγεται ομόφωνα και παμψηφεί ως ελεγκτική εταιρεία η Baker Tilly Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ και καθορίστηκε το ύψος της αμοιβής της.

  Θέμα 4.  Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2020 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από το ΔΣ αμοιβές  για τη διαχειριστική  χρήση 2021. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η καταβολή  στα  μεν μέλη του Δ.Σ, ποσού  70.432,80 ευρώ για  αμοιβές  που αφορούν παροχή εξηρτημένης εργασίας για την χρήση 2020.

  Επίσης προεγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί αμοιβές  των μελών του ΔΣ. για την περίοδο οικονομικής χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν. 4548/2018 , κατά ανώτερο ποσό  των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000)  και αμοιβές εξόδων παραστάσεων  για τα μη εκτελεστικά μέλη έως το ποσό των πέντε χιλάδων ευρώ (5.000). Τα ίδια κατά αναλογία ποσά εγκρίνονται ομόφωνα και παμψηφεί και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022

  Θέμα 5.   Ομόφωνα και παμψηφεί η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2020, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ