Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 13-Αυγ-2021 14:20

  Euroxx Χρηματιστηριακή: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2020

  Euroxx Χρηματιστηριακή: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2020
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020 ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Euroxx, η οποία συνήλθε στις 12 Αυγούστου.

  Πιο αναλυτικά, με βάση την εταιρική ανακοίνωση:

  "Η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12ης Αυγούστου 2021, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 13.157.576 μετοχές επί συνόλου 14.791.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 88,96% του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση:

  Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες φορολογικές καταστάσεις της Εταιρείας για την Εταιρική χρήση 01.01.2020- 31.12.2020.

  Θέμα 2ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την Εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 26.02.2021, καθώς επίσης και η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.

  Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος, λόγω εμφάνισης ζημιών κατά τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

  Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και η απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την Εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

  Θέμα 5ο: Εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να καθορίσει την αμοιβή τους.

  Θέμα 6ο: Δεν υφίσταται σύμβαση προς έγκριση και συνεπώς, δεν ελήφθη απόφαση για την έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 99-100 του ν. 4548/2018.

  Θέμα 7ο: Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

  Θέμα 8ο: Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις".

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ