Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 06-Αυγ-2021 18:41

  Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Στις 30/8 η ΓΣ για έκδοση ομολόγων

  Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Στις 30/8 η ΓΣ για έκδοση ομολόγων
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Κλωστουφαντουργία Ναυπάκτου την 30η Αυγούστου 2021, ώρα 11.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2020 (από 01/01/2020 έως 31/12/2020) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης

  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2020-31/12/2020)

  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους

  4. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ.1 περ.θ Ν.4449/2017

  5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2020 κατ' άρθρο 112 Ν.4548/2018

  6. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

  7. Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών

  8. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

  9. Αντικατάσταση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

  10. Λήψη απόφασης για το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

  11. Έγκριση α) έκδοσης κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ποσού έως €794.766,71 με κάλυψη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας που αφορά τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της παραγωγικής της δραστηριότητας με κωδικό έργου Γ3ΜΕ-00091 στη Δράση 4.2.2. του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 ύψους 2.990.484,93 β) χορήγησης κεφαλαίου κίνησης ποσού €1.345.718,22 από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για καθορισμό των ειδικότερων όρων χρηματοδότηση.

  12. Έγκριση α) έκδοσης κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ποσού €855.149,51 με κάλυψη από την ALPHA BANK με σκοπό την χρηματοδότηση έναντι της επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας που αφορά στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της παραγωγικής της δραστηριότητας με κωδικό έργου Π09/7/00043/Γ στο καθεστώς "ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" - Γ' ΚΥΚΛΟΣ του Ν.4399/2016, ύψους 2.714.760,35€ β) έκδοσης κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ποσού €1.859.610,84 με κάλυψη από την ALPHA BANK A.E. με σκοπό τη χρηματοδότηση μέρους του ως άνω επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4548/2018 και Ν.3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για καθορισμό των ειδικότερων όρων των ανωτέρω ομολογιακών δανείων

  13. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρείας.

  14. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση την 6η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στα ως άνω γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44), με τα ίδια ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ