Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 05-Αυγ-2021 16:33

  Newsphone: Αίτηση για άσκηση δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των μετοχών από την ΑΝΚΟΣΤΑΡ

  Newsphone: Αίτηση για άσκηση δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των μετοχών από την ΑΝΚΟΣΤΑΡ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αίτηση για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της Newsphone υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ΑΝΚΟΣΤΑΡ, η οποία ήδη ελέγχει 93,70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, "η ανώνυμη εταιρία "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" (η Εταιρία") ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της ενημέρωσης που έλαβε την 5η Αυγούστου 2021 από την "ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ" (ο "Προτείνων"), ότι η τελευταία κατά την ως άνω ημερομηνία υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η "Ε.Κ."), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3461/2006 (ο "Νόμος") και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., αίτημα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπόλοιπων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας (οι "Μετοχές"), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, σύμφωνα με σχετική ρητή πρόβλεψη της παραγράφου 1.5.2 του Πληροφοριακού Δελτίου (το "Δικαίωμα Εξαγοράς").

  Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η "Ε.Κ.") στις 25.06.2021 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο αίτημα του Προτείνοντος, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και συνεπεία αφενός της ολοκλήρωσης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών και αφετέρου των αποκτήσεων Μετοχών στις οποίες προέβη ο Προτείνων μέσω του Χ.Α. διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης έως και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν άμεσα και έμμεσα συνολικά 26.001.594 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,70% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την 04.08.2021 ο Προτείνων προέβη σε επιπλέον αποκτήσεις 1.440 Μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,01% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

  Ειδικότερα, ο Προτείνων αιτείται την έγκριση της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς για την απόκτηση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, των υπολοίπων Μετοχών τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι σήμερα 1.747.065 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,30% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, σύμφωνα με σχετική ρητή πρόβλεψη του Πληροφοριακού Δελτίου.

  Κατ' αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο προς τους μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, και ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Προσφερθεισών Μετοχών.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ