Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 04-Αυγ-2021 17:47

  Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη προ φόρων στα €358 εκατ. το πρώτο εξάμηνο

  Τρ. Πειραιώς: Η αλήθεια για την πρόταση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την απόρριψη από το ΤΧΣ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:20

  Με τα κόκκινα δάνεια να μειώνονται στο μισό, τον συνολικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων στο 16% και με επαναλαμβανόμενα κέρδη 0,4 δισ. ευρώ, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε ότι κινείται σε τροχιά άνω των στόχων που είχαν ανακοινωθεί πριν από λίγους μήνες προς τους μετόχους, τόσο για την κερδοφορία όσο και το ύψος και την ποιότητα των κεφαλαίων.

  Η Τράπεζα Πειραιώς μείωσε τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 23% από το 46%, ενώ προχωρά ταχύτατα προς τα τελευταία τμήματα των τιλοποιήσεων κόκκινων δανείων μέσω του Ηρακλή 2, με άμεσο στόχο το μονοψήφιο ποσοστό. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση κόκκινων δανείων ύψους 19 δισ. ευρώ που έχει πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό κλάδο μέχρι σήμερα.

  Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί οι κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,4 δισ. ευρώ, τις αντλήσεις κεφαλαίων ΑΤ1 και ΑΤ2, αλλά και τις υπόλοιπες δράσεις δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου που συνολικά ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ (απόσχιση κλάδου καρτών, συνθετική τιτλοποίηση κόκκινων δανείων, κεφαλαιακά κέρδη από ομόλογα κά).

  Την ίδια στιγμή, το χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των πελατών της αυξήθηκε κατά 2,2 δισ. ευρώ, ενώ οι εκταμιεύσεις νέων δανείων για το 2021 (5,7 δισ. ευρώ) έχουν ήδη υπερβεί τον στόχο του εξαμήνου, καθώς έχουν εκταμιευθεί άνω του 50% του ετήσιου στόχου. Επίσης, η Τράπεζα προχώρησε σε συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας με επιπλέον 6 δισ. ευρώ μέσω αναπτυξιακών ταμείων της ΕΕ..

  Τα στοιχεία αυτά αναφέρθηκαν και κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου και του α’ εξαμήνου της Τράπεζας Πειραιώς προς διεθνείς αναλυτές σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τις επίσημες ανακοινώσεις.

   

  Παρουσίαση σε διεθνείς αναλυτές

  Τα κυριότερα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στους διεθνείς αναλυτές από τη διοίκηση της Τράπεζας αφορούσαν τους εξής τομείς:

  α. Τις ενέργειες μετασχηματισμού εντός του 2021

  Μείωση NPEs κατά €13,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο, με το δείκτη NPE στο 23% (μείωση στο μισό σε έξι μήνες). Σε τροχιά επίτευξης για μονοψήφιο δείκτη NPE

  Εκταμιεύσεις δανείων ύψους €3,4 δισ. το πρώτο εξάμηνο, σε τροχιά υπέρβασης του στόχου εκταμίευσης νέων δανείων ύψους €5,7 δισ. που έχει τεθεί για το έτος 2021  

  Ισχυρή αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών κατά €2,2 δισ. το πρώτο εξάμηνο 

  Αύξηση 18% σε ετήσια βάση στα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον λειτουργικά έξοδα) στα €505 εκατ.

  Λειτουργικά έξοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση στα €444 εκατ., μειωμένα κατά 2% σε ετήσια βάση

  Δείκτης κόστους προς έσοδα (σε επαναλαμβανόμενη βάση) στο 41% το πρώτο εξάμηνο, έναντι 49% την ίδια περίοδο του 2020 

  Κέρδη προ φόρων στα €358 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2021, διπλάσιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 

  Λαμβάνοντας υπόψη τις ζημίες από τη μείωση των NPEs, το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε -€2,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το κεφαλαιακό πλάνο

  Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16%, με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ στο 14%, proforma για την επίπτωση Sunrise 1 στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό

  β. Την εξέλιξη του σχεδίου Sunrise

  1. Κατά τους τελευταίους 6 μήνες, περίπου 80% του σχεδίου Sunrise έχει ήδη υλοποιηθεί 

  2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,4 δισ. τον Απρίλιο 2021

  3. Έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €0,6 δισ. τον Ιούνιο 2021

  4. Δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 0,8 δισ. (0,4 δισ. ευρώ κέρδη από χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων, 0,1 δισ. από την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση που υλοποιήθηκε το δεύτερο τρίμηνο, €0,3 δισ. από την απόσχιση και πώληση της πλατφόρμας αποδοχής καρτών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο

  5. Συναλλαγές NPE Phoenix-Vega ύψους €7 δισ. ολοκληρώθηκαν μέσω του προγράμματος "Ηρακλής" το δεύτερο τρίμηνο. Η διανομή σε είδος σε μετόχους της Πειραιώς του 65% των τίτλων μεσαίας και χαμηλής προεξοφλητικής προτεραιότητας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Αυγούστου

  6. Η συναλλαγή NPE Sunrise 1 ύψους €7 δισ. μέσω του προγράμματος "Ηρακλής" υπογράφηκε και ταξινομήθηκε ως διακρατούμενο στοιχείο προς πώληση το δεύτερο τρίμηνο. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται σε χρόνο-ρεκόρ

  7. Η συναλλαγή NPE Sunrise 2 ύψους €3 δισ. έλαβε πιστοληπτική διαβάθμιση, ενώ επίκειται η αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα "Ηρακλής"

  8. €0,4 δισ. επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα προ φόρων το πρώτο εξάμηνο

  9. Καθαρά έσοδα προμηθειών στα €101 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο -το καλύτερο ιστορικά τρίμηνο της Πειραιώς

  10. Εκταμιεύσεις δανείων ύψους €1,8 δισ. το δεύτερο τρίμηνο - το καλύτερο ιστορικά τρίμηνο της Πειραιώς

  11. Οργανικό έξοδο προβλέψεων στo 1,1%, επί των δανείων μετά από προβλέψεις, ήδη στο επίπεδο της αντίστοιχης βραχυπρόθεσμης επιδίωξης του Ομίλου 

  γ) Στα αποτελέσματα των stress test. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βασίστηκε στα μεγέθη του Δεκεμβρίου 2020 και στην παραδοχή στατικού ισολογισμού.

  -Υπό το βασικό σενάριο, ο συνολικός δείκτης εποπτικών κεφαλαίων σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκε στο 17,1%, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων CET1 στο 15,0% στα τέλη του έτους 2023. Το βασικό σενάριο καταλήγει σε αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 365 μονάδες βάσης έναντι του 2020

  -Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 480 μονάδες βάσης για την τριετή περίοδο. Η αντίστοιχη μείωση στην άσκηση που διενεργήθηκε το 2018 ήταν περίπου 770 μονάδες βάσης. Οι δείκτες κεφαλαίων σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ για το τέλος του έτους 2023 διαμορφώνονται σε 8,6% για τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων και 6,5% για τον δείκτη CET1

  -Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2021, ο δείκτης CET1 με πλήρη ενσωμάτωση της Βασιλείας ΙΙΙ υπό το δυσμενές σενάριο για το 2023 ανέρχεται σε περίπου 10,0%, σύμφωνα με pro forma υπολογισμούς, σε ευθυγράμμιση με τον μέσο όρο του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου

  δ) Η επίτευξη των στόχων

  1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – 1η Τράπεζα που πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά την κρίση στις αρχές του 2021, προσελκύοντας διεθνή κεφάλαια και ανοίγοντας τον δρόμο για την αναβάθμιση του κλάδου

  2. Έκδοση Ομολόγου Tier 2 – 1η έκδοση ομολόγου Tier 2 στην Ελλάδα, στα μέσα του 2019, μετά πάνω από δέκα έτη

  3. Έκδοση Ομολόγου ΑT1 – 1η έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 στην Ελλάδα, στα μέσα του 2021, ύστερα από πάνω από δέκα έτη

  4. Μείωση ΝΡΕ ύψους €19 δισ. τους τελευταίους 12 μήνες, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη, στον κλάδο, χρήση εγγυήσεων μέσω του προγράμματος Ηρακλής

  5. Διαχείριση ΝΡΕ – 1η τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με ανεξάρτητο διαχειριστή NPE στα μέσα του 2019

  6. Πώληση Πλατφόρμας Αποδοχής Καρτών – 1η Τράπεζα στην Ελλάδα που συμφώνησε την απόσχιση και πώληση της πλατφόρμας αποδοχής καρτών, επιτυγχάνοντας υψηλό δείκτη αποτίμησης

  7. Συνθετική Τιτλοποίηση – 1η Τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε σε συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων στις αρχές του 2021

  8. Αναπτυξιακά Προγράμματα – Συνεργασίες ύψους €6 δισ. με αναπτυξιακά ταμεία και διεθνείς οργανισμούς, ο μεγαλύτερος διαχειριστής διαρθρωτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα

  9. Λειτουργικά Έξοδα – Πρώτη θέση στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, με τη μεγαλύτερη μείωση κόστους περίπου 30% τα τελευταία 4 χρόνια

  10. Πρωτοπορία ESG – Η μοναδική ελληνική τράπεζα που συμπεριλαμβάνεται στους "Europe’s 2021 Climate Leaders” των Financial Times, με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο πράσινων χρηματοδοτήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), 1η Τράπεζα στην Ελλάδα που πραγματοποίησε εταιρικές χρηματοδοτήσεις με κριτήρια ESG. Πρώτη Τράπεζα που εξέδωσε ESG ομόλογο και αμοιβαίο κεφάλαιο.

  Χρ. Μεγάλου: Οι επιδόσεις της Πειραιώς παραμένουν ισχυρές

  "Κατά το δεύτερο εξάμηνο 2021 αναμένεται ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη, με περαιτέρω επιτάχυνση το 2022, κυρίως λόγω της ανόδου της εγχώριας ζήτησης και της έναρξης έργων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας", αναφέρει σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου και προσθέτει:

  "Σε αυτό το περιβάλλον, οι επιδόσεις της Πειραιώς παραμένουν ισχυρές χάρη στο εκτεταμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού που υλοποιούμε. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη χορηγήσει νέες χρηματοδοτήσεις ύψους €3,8 δισ. μέχρι το τέλος Ιουλίου, σε τροχιά υπέρβασης του στόχου εκταμίευσης νέων δανείων ύψους €5,7 δισ. για το 2021. Οι καταθέσεις πελατών και τα αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά €2,2 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2021. 

   

  Σε όλες τις δραστηριότητές μας, συνεχίσαμε να εστιάζουμε στην υποστήριξη των πελατών μας, στην αύξηση των εσόδων μας και στην αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών εξόδων. Αυτή η πρόοδος οδήγησε σε επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες ύψους €0,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο 2021 (+18% σε ετήσια βάση). Συμπεριλαμβάνοντας χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €1,0 δισ. 

  Η πορεία μας μέχρι σήμερα υπερβαίνει τις αρχικές προσδοκίες. Τόσο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,4 δισ., όσο και η έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €0,6 δισ., ολοκληρώθηκαν με επιτυχία κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και αποτέλεσαν δύο σημαντικά ορόσημα. 

  Το σχέδιο μείωσης αποθέματος NPE είναι σε τροχιά επίτευξης με στόχο μονοψήφιο δείκτη NPE έως τις άρχες του 2022. Η μείωση NPE διαμορφώθηκε σε €13,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο του έτους, ως αποτέλεσμα των συναλλαγών Phoenix, Vega και Sunrise 1 που υπάγονται στο πρόγραμμα "Ηρακλής", καθώς επίσης και των οργανικών ροών. Επιπλέον, η διανομή σε είδος στους μετόχους μας, των μετοχών που αντιστοιχούν στο 65% των τίτλων μεσαίας προεξοφλητικής προτεραιότητας των τιτλοποιήσεων NPE Phoenix και Vega, έχει προγραμματισθεί για τις επόμενες ημέρες. 

  Η κεφαλαιακή μας θέση είναι ισχυρή και το πρόσφατο αποτέλεσμα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού συνιστά μία περαιτέρω απόδειξη. Ο δείκτης επάρκειας βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 (σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ) υπό το δυσμενές σενάριο της άσκησης και λαμβάνοντας υπόψη την υλοποιηθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώθηκε σε 10,0%, στο ίδιο επίπεδο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

  Επιδιώκουμε πρόσθετα απτά αποτελέσματα. Προχωράμε στην υλοποίηση νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών, με στόχο την αξιοποίηση νέων ευκαιριών, ειδικότερα μέσω της μόχλευσης των διαρθρωτικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αυξάνοντας τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των πελατών μας, εισάγοντας νέες στρατηγικές διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων για την αξιοποίηση της αναμενόμενης ανοδικής τάσης, παράλληλα με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που εντοπίζονται στο ψηφιακό οικοσύστημα. 

  Παραμένουμε δεσμευμένοι στις επιδιώξεις μας για μονοψήφιο δείκτη NPE, υψηλό μονοψήφιο δείκτη απόδοσης επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, όπως έχουν επικοινωνηθεί στους μετόχους μας. Παράλληλα, ενισχύουμε το σχέδιο δράσης μας για τα θέματα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), με ένα νέο ετήσιο πλάνο ενεργειών, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα."

  Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: Θετικές Τάσεις σε όλες τις Βασικές Γραμμές

  Ανθεκτικά καθαρά έσοδα από τόκους υποστηριζόμενα από περαιτέρω αύξηση του ενεργητικού 

  Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €772 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021, ενισχυμένα κατά 6% ετησίως, λόγω του αυξημένου χαρτοφυλακίου ομολόγων και της αξιοποίησης του μηχανισμού TLTRO III. Τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε €407 εκατ., +11% ετησίως. Το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης κατέστησε τη γραμμή εσόδων πιο ανθεκτική, αντισταθμίζοντας την ήπια πίεση στα επιτόκια. Το μειωμένο κόστος καταθέσεων συνέβαλε θετικά, ενώ παράλληλα η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων που αναμένεται από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Αναδιάρθρωσης που αναμένεται να ξεκινήσει το 2ο 6μηνο 2021, θα παράγει πρόσθετα έσοδα από τόκους δανείων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στα έντοκα στοιχεία ενεργητικού το 2ο 3μηνο 2021 διαμορφώθηκε στο 2,6% σε σύγκριση με το 2,5% το 1ο 3μηνο 2021. 

  Σταθερά ανοδική πορεία προμηθειών

  Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 2ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε €101 εκατ., +27% ετησίως, επίδοση που σηματοδοτεί το καλύτερο ιστορικά τρίμηνο για την Πειραιώς σε επαναλαμβανόμενη βάση. Βασικοί συντελεστές της προαναφερόμενης αύξησης ήταν τα αμοιβαία κεφάλαια, η κίνηση κεφαλαίων, οι πιστωτικές κάρτες και τα έσοδα από ασφαλιστιστικά προϊόντα, αλλά και οι νέες εκταμιεύσεις δανείων. Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 0,54% το 2ο τρίμηνο 2021, +12μ.β. σε τριμηνιαία βάση, με το σχέδιο μετασχηματισμού να συμβάλλει περαιτέρω στην παραγωγή εσόδων από προμήθειες. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν στα €177 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021, 17% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

  Περαιτέρω μείωση λειτουργικών εξόδων -2% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση 

  Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 1ο 6μηνο 2021 διαμορφώθηκαν σε €444 εκατ. -2% ετησίως. Αντίστοιχα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν 9% ετησίως στα €96 εκατ., καθώς αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του προσωπικού. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα αυξήθηκαν το 1ο 6μηνο 2021 κατά 7% σε ετήσια βάση στα €195 εκατ., λόγω του υψηλότερου κόστους για έργα που συνδέονται με τον εταιρικό μετασχηματισμό και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση βελτιώθηκε στο 41% το 1ο 6μηνο 2021 έναντι 49% το ίδιο διάστημα πέρυσι, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών προσωπικού και της αύξησης των τραπεζικών εσόδων. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας. 

  Έσοδα προ προβλέψεων που αντανακλούν τη δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων

  Τα κέρδη προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα) ανήλθαν σε €505 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021, 18% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Η δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται σε όλους τους τομείς και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση της απομείωσης των δανείων

  Οργανικό έξοδο προβλέψεων σημαντικά βελτιωμένο το 2ο 3μηνο 2021

  Το 2ο 3μηνο 2021 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €94 εκατ. από €132 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 λόγω της μεγάλης μείωσης των NPEs. Απομειώσεις ύψους €2,2 δισ. το 2ο 3μηνο 2021 σχετίζονται με τις ζημίες από τις συναλλαγές Phoenix, Vega και Sunrise 1 HAPS μεικτής λογιστικής αξίας €14 δισ. Το οργανικό έξοδο των προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 1,1% το 2ο 3μηνο 2021.

  Προ φόρων και καθαρό αποτέλεσμα το 2ο 3μηνο 2021

  Το προ φόρων αποτέλεσμα το 2ο 3μηνο 2021 ανέρχεται σε ζημία €1.980 εκατ. ενώ το προ φόρων αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε σε κέρδη €267 εκατ. Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου ανήλθε σε ζημία €2,0 δισ. το 2ο 3μηνο 2021, ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση, το αντίστοιχο αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο κατά €0,2 δισ.

  Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού: Ενίσχυση Πελατειακών Κεφαλαίων

  Αύξηση καταθέσεων +12% ετησίως με χαμηλότερο κόστος

  Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €51,2 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2021, αυξημένες κατά 12% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας το επίπεδο προ κρίσης. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε στις 9μ.β. έναντι 10μ.β. το 1ο 3μηνο 2021 και 20μ.β. το 2ο 3μηνο 2020. 

  Ισχυρό προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης

  Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε €13,5 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2021, αυξημένη σε σχέση με τα €11,0 δισ. τέλη Μαρτίου 2021, λόγω της αύξησης TLTRO III στη δημοπρασία του Ιουνίου. Ο Όμιλος Πειραιώς βελτίωσε περαιτέρω τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο επίπεδο του 210%. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος βελτιώθηκε σε 65% στο τέλος Ιουνίου 2021.

  Αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων

  Τα δάνεια προ προβλέψεων και απομειώσεων ανήλθαν σε €36,6 δισ. έναντι €47,9 δισ. τέλη Μαρτίου 2021 λόγω της αποαναγνώρισης των περιμέτρων NPEs Phoenix και Vega. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2ου 3μήνου 2021 πραγματοποιήθηκε η κατηγοριοποίηση της περιμέτρου NPE Sunrise 1 ως διακρατούμενη προς πώληση. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου ανήλθαν σε €33,2 δισ. στις 30 Ιουνίου 2021. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €3,4 δισ. το 1ο 6μηνο 2021, αποτυπώνοντας την πιστωτική ζήτηση κυρίως από επιχειρήσεις (μεγάλες επιχειρήσεις, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις). 

  Επιτάχυνση της μείωσης των ληξιπρόθεσμων δανείων (NPEs)

  Το απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα €9 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2021 έναντι €22,5 δισ. στο τέλος του 2020. Ο δείκτης NPE μειώθηκε σημαντικά στο 23% έναντι 45% στις 31 Δεκεμβρίου 2020, κυρίως λόγω της αποαναγνώρισης των περιμέτρων NPE Phoenix και Vega και της κατηγοριοποίησης ως διακρατούμενης προς πώληση της περιμέτρου NPE Sunrise 1, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 2ο 3μηνο 2021, ύψους €13 δισ. Για το 2021, οι πωλήσεις NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα "Ηρακλής, αλλά και οι συναλλαγές NPE εκτός HAPS συνολικού ύψους €19 δισ. βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, ενώ τα υπόλοιπα έργα αναμένονται να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τις αρχές του έτους 2022. 

  Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικά επίπεδα

  Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Ιουνίου 2021 διαμορφώθηκε στο 11,6%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,8%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οι δείκτες υπολογίζονται pro-forma για την αναμενόμενη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού που θα ακολουθήσει την αποαναγνώριση της τιτλοποίησης NPE Sunrise 1, για την οποία οι ζημίες έχουν ήδη λογισικοποιηθεί πλήρως στο 2ο 3μηνο 2021. 

  Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡXEIA

  Ανακοίνωση (940 KB)

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ