Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 27-Ιουλ-2021 18:19

  Πλαστικά Κρήτης: Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου από 29/7 οι μετοχές

  Πλαστικά Κρήτης: Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου από 29/7 οι μετοχές
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Με τη νέα ονομαστική αξία, 0,75 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,45 ανά μετοχή θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 29.07.2021 οι μετοχές της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. 

  Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. 

  Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 30.07.2021 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία. 

  Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 05.08.2021. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 05.08.2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως ακολούθως:
  1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης. 

  2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ. 

  3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής τράπεζας είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. 

  Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.06.2021 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 12.320.640 Ευρώ.

  Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 Ευρώ σε 0,75 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,45 ανά μετοχή.

  Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 20.534.400 Ευρώ, διαιρούμενο σε 27.379.200 ονομαστικές μετοχές,
  ονομαστικής αξίας 0,75 Ευρώ. 

  To Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την Αριθ. Πρωτ. 82591 23.07.2021 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. 

  Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της στις 27.07.2021 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας, με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,45 ανά μετοχή.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2810-308617, κος Κωνσταντίνος Τσάκαλος).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ