Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 16-Ιουλ-2021 18:18

  MLS: Δημοσίευσε τα αποτελέσματα του 2019 - Αρνητικά EBITDA 11,9 εκατ. ευρώ

  MLS: Δημοσίευσε τα αποτελέσματα του 2019 - Αρνητικά EBITDA 11,9 εκατ. ευρώ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19.30

  Του Κώστα Κετσιετζή

  Ζημιές μετά φόρων ύψους 39,7 εκατ. ευρώ,  ζημιές EBITDA 11,9 εκατ. ευρώ και τρέχουσες υποχρεώσεις που υπερβαίνουν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας κατά το ποσό των 8,7 εκατ. ευρώ, δείχνουν τα οικονομικά στοιχεία της MLS Πληροφορική που ανακοινώθηκαν σήμερα μετά από καθυστερήσεις μηνών.

  Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αποτιμήθηκαν από της Deloitte σε 2,3 εκατ. ευρώ, όταν μετά από την τελευταία αναθεώρηση του Οκτώβριο του 2020 (όταν και έγινε ο έλεγχος της Deloitte) τα αύλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2018 αποτιμήθηκαν  με βάση τα νέα δεδομένα σε 17,2 εκ. ευρώ.

  Ουσιώδης αβεβαιότητα

  Στην έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή γίνεται λόγος για "ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας" της εταιρείας (going concern), καθώς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έχει καταστεί αρνητικό ενώ υπάρχουν και ιδιαίτερα επιβαρυντικοί αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης, απόδοσης και αποδοτικότητας.

  Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι εντός των ετών 2020 και 2021 έχουν συντρέξει για την εταιρεία Πιστωτικά Γεγονότα Καταγγελίας όπως η μη καταβολή εμπροθέσμως, προσηκόντως και ολοσχερώς προς τους Ομολογιούχους του Ομολόγου ΜΛΣ01, ονομαστικής αξίας ποσού 4 εκατ. ευρώ καθώς και η μη καταβολή των δεδουλευμένων κουπονιών των Ομολόγων ΜΛΣ02 και ΜΛΣ03.

  "Η εταιρεία δεν έχει έρθει σε οποιαδήποτε συμφωνία με τους Ομολογιούχους για παράταση της ημερομηνίας αποπληρωμής της ονομαστικής αξίας των εταιρικών ομολόγων και των δεδουλευμένων κουπονιών ενώ οι όποιες προσπάθειες για τη σύγκλιση συνέλευσης των Ομολογιούχων για κάτι τέτοιο δεν έχουν ευδοκιμήσει μέχρι σήμερα”, αναφέρεται σχετικά.  

  Επιπρόσθετα υφίστανται μέχρι και την υπογραφή της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου, μη εξυπηρετούμενες τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 8,1 εκατ. περίπου, καταπτώσεις τραπεζικών εγγυήσεων, αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές, μειωμένη παρουσία των προϊόντων της εταιρείας σε σημαντικά δίκτυα πωλήσεων, μεγάλη καθυστέρηση στη σύνταξη και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η μη σύνταξη επικαιροποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου.

  Οι κινήσεις της διοίκησης

  Στην Σημείωση 5.2 των οικονομικών καταστάσεων, αναφέρονται τα μέτρα τα οποία σχεδιάζει να λάβει η διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας.

  Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με Στρατηγικό Επενδυτή την Corinth Investments, για την υλοποίηση συμφωνίας η προϋποθέτει ρυθμίσεις των χρεών από πλευράς του Επενδυτή και συμμετοχή αποκλειστικά με Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 17,2 εκατ. ευρώ με την οποία θα αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρίας

  Στις σημειώσεις παρατίθεται και επιστολή της Corinth Investments στην οποία περιγράφονται οι ενέργειες αντιμετώπισης.

  Ειδικότερα, αναφέρεται η πρόσληψη της Whitetip Investments ως σύμβουλο για την αναδιάρθρωση του χρέους της MLS (συμφωνία με πιστωτές, ως επί το πλείστον τράπεζες και ομολογιούχους) και στη συνέχεια την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ Corinth και MLS.

  Η Whitetip θα αναλάβει επίσης σε συνεργασία με όλα τα μέρη και τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να επαναδιαπραγματευτεί η μετοχή της MLS στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

  Παράλληλα η Corinth βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις με τη Mazars, η οποία θα αναλάβει την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου της MLS με δεδομένα αφενός μεν την αναδιάρθρωση του χρέους και αφετέρου τη συμμετοχή της Corinth lnvestments στο Μετοχικό Κεφάλαιο της MLS. 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ