Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 14-Ιουλ-2021 17:18

  ΕΛΒΕ: Προχωρά σε επιστροφή κεφαλαίου 0,30 ευρώ

  ΕΛΒΕ: Προχωρά σε επιστροφή κεφαλαίου 0,30 ευρώ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,30 ευρώ τους μετόχους με αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

  Ειδικότερα, η ΓΣ αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,51 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 992.250 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,51 ευρώ σε 0,21 ευρώ.

  Παράλληλα, η ΓΣ συζήτησε και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  - Αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020), καθώς και των σχετικών εκθέσεων  του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή.

  - Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τη μη διανομή μερίσματος.

  - Αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και την προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2021.

  - Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και την απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

  - Εξέλεξε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου την ελεγκτική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών "Σ.Ο.Λ. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε." για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/2021 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 1/1-30/6/2021.

  - Έγινε παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

  - Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  - Εξέλεξε παμψηφεί , ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τον κ. Τριαντάφυλλο Τσαμαντάνη ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του κ. Άγγελου Τσατσούλη.

  - Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο είναι ανεξάρτητα. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανάλογη και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης αποφάσισε παμψηφεί την αντικατάσταση του κ.Άγγελου Τσατσούλη από την κ. Αθανασία Παπαγάκη ως μέλος της επιτροπής ελέγχου.

  - Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  - Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2020.

  - Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,51 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 992.250 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,51 ευρώ σε 0,21 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.

  - Ενέκρινε παμψηφεί ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρείες και όργανα διοίκησης εταιρειών.

  - Δεν συζητήθηκαν λοιπά θέματα.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ