Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 29-Ιουν-2021 20:16

  Ιασώ: Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης - στα €1,50 ανά μετοχή το προσφερόμενο αντάλλαγμα

  Ιασώ: Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης - στα €1,50 ανά μετοχή το προσφερόμενο αντάλλαγμα
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Συνολικά τέσσερις εβδομάδες, με έναρξη στις 30.06.2021, στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 28.07.2021, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, θα διαρκέσει η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι μέτοχοι δύνανται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση της OCM Luxembourg Healthcare Greece Sarl (Προτείνων), όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΙΑΣΩ.

  Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €1,50 ανά Μετοχή. Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:
  (i) η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχών σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών ("ΜΧΤΜ") των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €1,3103,

  (ii) ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ως αναφέρονται στην παρ. 1.12 α) του Πληροφοριακού Δελτίου, με μέγιστη τιμή που ανέρχεται σε €1,25 ανά μετοχή, 

  (iii) ο Προτείνων όρισε την εταιρία EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ανεξάρτητο αποτιμητή (η "EUROXX") για τη διενέργεια αποτίμησης και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος, δεδομένου ότι, συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,14% του συνόλου αυτών.

  Η EUROXX χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (α) Μέθοδο Συγκρίσιμων Συναλλαγών, (β) Μέθοδο Πολλαπλασιαστών/Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Ομοειδών Εταιρειών, (γ) Μέθοδο Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών, από τις οποίες προέκυψε, η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή €1,42.

  Συνεπώς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του "δίκαιου και εύλογου" ανταλλάγματος κατ’ άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου.

  Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:
  - Υπερβαίνει κατά περίπου 14,48% τη ΜΧΤΜ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €1,3103. 

  - Υπερβαίνει κατά περίπου 11,94% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο ΧΑ κατά την προηγούμενη ημερομηνία από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €1,34 και 

  - Υπερβαίνει κατά περίπου 5,63% την τιμή ανά μετοχή που προέκυψε από την Έκθεση Αποτίμησης της EUROXX, η οποία ανέρχοταν σε €1,42.

  Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡXEIA

  Ανακοίνωση (236 KB)

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ