Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 28-Ιουν-2021 18:12

  Inform Π. Λύκος: Την 1η Ιουλίου η αποκοπή του μερίσματος 0,038 ευρώ

  inform aerial
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η 1η Ιουλίου ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος ύψους 0,038 ευρώ ανά μετοχή, όπως ανακοίνωσε η Inform Π. Λύκος.

  Υπενθυμίζεται ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε στις 18 Ιουνίου 2021 τη διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή  για την εταιρική χρήση 2020.

  Το μέρισμα για τη χρήση 2020 ανέρχεται σε 823.134,96 ευρώ προ της παρακράτησης φόρου, αντιστοιχεί σε 0,04 ευρώ ανά μετοχή και υπόκειται σε παρακράτηση 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4646/2019, ήτοι 0,002 ευρώ. Κατά συνέπεια οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό μέρισμα μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση 0,038 ευρώ ανά μετοχή.

  Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 2α Ιουλίου 2021 (ημ/νία προσδιορισμού-record date). Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη μερίσματος έχει οριστεί η 1η Ιουλίου 2021 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 8η Ιουλίου 2021.

  Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως ακολούθως:

  Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

  Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή ως την 8η Ιουλίου 2022).

  Για την είσπραξη των μετρητών από το δίκτυο καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ & ΑΦΜ), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

  Με την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 11η Ιουλίου 2022, η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2020 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, στο Κορωπί Αττικής, 5ο χλμ. Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6697608 κα Ελένη Γούναρη).

  Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (άρθρο 250 περ. 15 του Α.Κ.) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η σχετική αξίωση και ότι μετά την παραγραφή τα σχετικά ποσά  περιέρχονται οριστικά στο  Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ