Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 15-Ιουν-2021 10:12

  Κτήμα Λαζαρίδη: Τακτική Γ.Σ. στις 12 Ιουλίου για διανομή κερδών και εκλογή νέου Δ.Σ.

  Κτήμα Λαζαρίδη: Τακτική Γ.Σ. στις 12 Ιουλίου για διανομή κερδών και εκλογή νέου Δ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι της "Κτήμα Λαζαρίδη", με αντικείμενο - μεταξύ άλλων - την διανομή των κερδών της χρήσης 2020, αλλά και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

  Πιο ειδικά, με βάση την εταιρική ανακοίνωση, η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

   

  1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
  2. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020.
  3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.
  4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και  απαλλαγή  των ορκωτών ελεγκτών λογιστών  για τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018
  5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021.
  6. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνιση της με το νέο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης.
  7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
  8. Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.20 έως 31.12.20 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
  9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.
  10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιότητας ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.
  11. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου και προσδιορισμός του είδος, της σύνθεσης και της θητείας των μελών της.
  12. Τροποποίηση  του άρθρου 4 του Καταστατικού της εταιρείας (Σκοπός).
  13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση τη Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ