Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 08-Ιουν-2021 15:47

  Μουζάκης: Τακτική Γ.Σ. για διανομή αποτελεσμάτων χρήσης 2020 και εκλογή μελών Δ.Σ.

  Μουζάκης: Τακτική Γ.Σ. για διανομή αποτελεσμάτων χρήσης 2020 και εκλογή μελών Δ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε τακτική Γ.Σ. καλούνται οι μέτοχοι της "Μουζάκης" και οι κληρονόμοι του Ελευθέριου Μουζάκη στις 29 Ιουνίου, προκειμένου να αποφασίσουν - μεταξύ άλλων - για τη διανομή των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020, αλλά και για την εκλογή ανεξάρτητων νέων μελών στο Δ.Σ.

  Πιο ειδικά, τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, είναι τα εξής:

  Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων  Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
  Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020.
  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020,κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ.γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
  Έγκριση  αμοιβών των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020 και προέγκριση για το έτος  2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/18 .
  Εκλογή  δύο Ορκωτών   Ελεγκτών  –  Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού  για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρείας και Ενοποιημένων ) από 01.01.2021 έως 31.12.2021  και καθορισμός της αμοιβής του.
  Η Παροχή εγκρίσεως άδειας ή μη  προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές  της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους, συναφείς, ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το νέο  Ν.4706/2020.
  Έγκριση  της Πολιτικής  καταλληλότητας των μελών του ΔΣ   σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4706/2020 παρ.3 του άρθρου 3 περί  Εταιρικής  Διακυβέρνησης  και της Εγκυκλίου αρ.60  18/09/2020 της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς.
  Ενημέρωση  από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.
  Εναρμόνιση της εταιρείας  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις.
  Εκλογή ανεξάρτητων νέων  μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  Διάφορα  θέματα  και  ανακοινώσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ