Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 03-Ιουν-2021 16:26

  Avax: Την 24η Ιουνίου η τακτική Γ.Σ. για διανομή κερδών και εκλογή Δ.Σ.

  Avax: Την 24η Ιουνίου η τακτική Γ.Σ. για διανομή κερδών και εκλογή Δ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 24 Ιουνίου καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Avax, προκειμένου μεταξύ άλλων να εγκρίνουν τη διανομή κερδών της χρήσης 2020, αλλά και να εκλέξουν νέο Δ.Σ. και Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας.

  Πιο ειδικά, η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2.  Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και διανομή μερίσματος. 
  3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
  4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
  6. Eκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 1 του Ν. 4449/2017.
  7. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).
  8. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
  9. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.
  10. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και ορισμός της αμοιβής της.
  11. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.
  12. Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ως ενιαία επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 Ν. 4706/2020. 
  13. Έγκριση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
  14. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.
  15. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.
  16. Διάφορες ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, η Επαναληπτική Συνέλευση  θα συνέλθει την 1η Ιουλίου.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ