Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 03-Ιουν-2021 16:03

  Mevaco: Στις 29 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

  Mevaco: Στις 29 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της MEVACO, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της "MEVACO A.E." καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη θέση Πράρι-Μουστάκι του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής (Λεωφόρος ΝΑΤΟ – έξοδος 5ΑΑττικής Οδού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή έβδομη (27η) εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

  Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή έβδομη (27η) εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

  Θέμα 3ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).  

  Θέμα 4ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

  Θέμα 5ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών  Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εικοστής έβδομης (27ης) εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

  Θέμα 6ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό  έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

  Θέμα 7ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

  Θέμα 8ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.   

  Θέμα 9ο:  Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  Θέμα 10ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.

  Θέμα 11ο: Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 6η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ