Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 01-Ιουν-2021 07:30

  ΔΕΗ: Ενισχύεται και αναβαθμίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΔΕΗ: Ενισχύεται και αναβαθμίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Χάρη Φλουδόπουλου

  Την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ, η οποία και πρόκειται να εγκρίνει αλλαγές στο καταστατικό της επιχείρησης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης στις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές αλλά και στις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης. 

  Σύμφωνα με τις αλλαγές που προωθούνται το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και κανόνες διασφάλισης της διαφοροποιούμενης εκπροσώπησης στο ΔΣ κατά φύλο, ηλικία, εκπροσώπηση μετόχων και επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η ευρύτερη συμμετοχή και εκπροσώπηση στο ΔΣ μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον το 10% των μετοχών της εταιρείας. 

  Πιο αναλυτικά οι αλλαγές που προωθούνται με την υιοθέτηση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ ενισχύουν και αναβαθμίζουν την εταιρική διακυβέρνηση όπως προβλέπεται και στο άρθρο 3 του νόμου 4706/2020. Η νέα Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, της αποτελεσματικής λειτουργίας και της εκπλήρωσης του ρόλου του ΔΣ. 

  Συγκεκριμένα με τις αλλαγές που εισάγονται καθιερώνονται:

  Κριτήρια αξιολόγησης ατομικής καταλληλότητας των μελών του ΔΣ όπως επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, ανεξαρτησία κρίσης και σύγκρουση συμφερόντων και διάθεση επαρκούς χρόνου. Επίσης εισάγονται κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας όπως η επάρκεια γνώσεων και η εμπειρία, η καταλληλότητα του ΔΣ για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεση που συμβάλλει στη διοίκηση της εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

  Πάντα σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας το ΔΣ θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της εταιρείας ενδεικτικά όσον αφορά :
  Την επιχειρηματική δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτήν
  Το στρατηγικό σχεδιασμό
  Τις χρηματοοικονομικές αναφορές
  Τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο
  Την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης
  Την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων
  Την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της

  Επίσης με τη νέα πολιτική καταλληλότητας εισάγονται κριτήρια πολυμορφίας και απαιτείται επαρκής εκπροσώπησης ανά φύλο: πρέπει να υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον 25% επί του συνόλου των μελών του ΔΣ. Επίσης πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν γίνεται κανένας αποκλεισμός  εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. 

  Σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη του ν. 4706/2020 για την ύπαρξη Επιτροπής Υποψηφιοτήτων από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, προτείνεται η μετεξέλιξη της υφιστάμενης Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων. Η νέα επιτροπή προβλέπεται να εντοπίζει και να προτείνει προς το ΔΣ πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του ΔΣ. Θα λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που θα καθορίζει η εταιρεία σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι προβλέπεται η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της καταλληλότητας του ΔΣ.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ