Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 24-Μαϊ-2021 11:02

  Πώς θα γίνει η ΑΜΚ της Alpha Bank - Όλο το προσχέδιο

  Πώς θα γίνει η ΑΜΚ της Alpha Bank - Όλο το προσχέδιο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13.43

  Του Λεωνίδα Στεργίου

  Το σχέδιο απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Alpha Bank προβλέπει συνδυασμένη προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό, μέσω δημόσιας προσφοράς και βιβλίο προσφορών, αντίστοιχα.

  Σύμφωνα με επιπλέον λεπτομέρειες που δόθηκαν σε διεθνείς αναλυτές από τη διοίκηση της Alpha Bank κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του α' τριμήνου και του νέου στρατηγικού σχεδίου, νωρίτερα το πρωί, το εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ανακοινωθεί μετά την πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 15 Ιουνίου. Επίσης, τότε θα αποφασιστεί ο αριθμός των νέων μετοχών, ενώ η τελική κατανομή των μετοχών στη συνδυασμένη προσφορά θα γίνει με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, στα μέσα Ιουλίου.

  Από τη διοίκηση της τράπεζας διευκρινίστηκε ότι δεν γίνεται reverse split και οι νέες μετοχές θα διατεθούν με τη σημερινή ονομαστική αξία των 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Διευκρινίζεται ότι αυτή δεν είναι η τιμή διάθεσης. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα αναπροσαρμοστεί η ονομαστική αξία βάσει του νέου μετοχικού κεφαλαίου προς το σύνολο των μετοχών. Σημειώνεται ότι το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο είναι πολλαπλάσιο του ποσού της αύξησης.

  Όπως διευκρινίστηκε, για λόγους ευελιξίας, δεν θα γίνει με την ύπαρξη συναλλαγών επί δικαιωμάτων και στη συνέχεια αποκοπή δικαιωμάτων. Δηλαδή η δεν εκδίδονται μετοχές με δικαιώματα προτίμησης, αλλά ο κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στην αύξηση με βάση τον αριθμό των υφιστάμενων μετοχών του. 

  Η ικανοποίηση της ζήτησης για μετοχές, τόσο στη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα όσο και στο βιβλίο προσφορών στο εξωτερικό, θα γίνει με προτεραιότητα βάσει του ποσοστού συμμετοχής του κάθε μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή με βάση τον αριθμό των υφιστάμενων μετοχών που είχε ο μέτοχος τη συγκεκριμένη ημερομηνία που θα οριστεί.

  Αφού πρώτα εξαντληθεί η ζήτηση από υφιστάμενους μετόχους, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και υπάρξουν αδιάθετες μετοχές, τότε μόνο οι αδιάθετες θα δοθούν σε νέους μετόχους. Επίσης, η ζήτηση, αφού εξαντληθεί κατά προτεραιότητα από υφιστάμενους μετόχους, θα ληφθεί υπόψη και για τις μετοχές μεταξύ Δημόσιας Προσφοράς και βιβλίου προσφορών.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έδωσε στη δημοσιότητα η Alpha Bank, οι όροι της ΑΜΚ, μέχρι στιγμής, συνοψίζονται ως εξής:

  Αύξηση ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου έως το ποσό των €0,8 δισεκατομμυρίων, με καταβολή σε μετρητά, την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη (οι "Νέες Μετοχές").

  Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank να καθορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η "Τιμή Διάθεσης"), η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των €0,30 εκάστης, με βάση τα αποτελέσματα διαδικασίας βιβλίου προσφορών που θα διεξαχθεί από μια κοινοπραξία διεθνών επενδυτικών τραπεζών (οι "Γενικοί Συντονιστές και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών").

  Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς και εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών. 

  Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτηθεί για τον επιμερισμό της Συνδυασμένης Προσφοράς μεταξύ Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

  Οι υφιστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται κατανομής κατά προτεραιότητα (στις Νέες Μετοχές) (η "Κατά Προτεραιότητα Κατανομή"), η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες της αγοράς, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  α. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή στη Δημόσια Προσφορά θα είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), μία ημερομηνία αναφοράς που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως το ποσοστό αυτό συμμετοχής θα αυξηθεί και θα προσαρμοστεί λαμβανομένου υπόψη του συνολικού ποσού των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν κατά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, έτσι ώστε τουλάχιστον να διατηρηθεί μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο,

  β. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Δημόσια Προσφορά δεν θα δικαιούνται κατανομής στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, και αντιστρόφως,

  γ. Η ίδια Κατά Προτεραιότητα Κατανομή θα δοθεί επί των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, σε υφιστάμενους μετόχους που θεωρούνται ειδικοί, ή/και θεσμικοί ή/και άλλοι επιλέξιμοι επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του ΤΧΣ), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, και

  δ. Νέες Μετοχές που δεν θα καλυφθούν στην Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, θα διατεθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης των Γενικών Συντονιστών και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών αναφορικά με μακροπρόθεσμους επενδυτές που αγοράζουν μετοχές και τις κρατάνε σε βάθος χρόνου ("buy and hold” investors).

  Δείτε το σχέδιο απόφασης της Γ.Σ. δεξιά, στη στήλη Σχετικά Αρχεία

  Δ​​​​​ιαβάστε ακόμη: 

  * Εντός Ιουλίου η ΑΜΚ κατά €0,8 δισ. της Alpha Bank

  * Alpha Bank: Αύξηση λειτουργικών κερδών το α' τρίμηνο

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ