Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 14-Απρ-2021 17:33

  Space Hellas: Παροχή ειδικής άδειας για χορήγηση έντοκου δανείου 1 εκατ. στη SingularLogic

  Space Hellas: Παροχή ειδικής άδειας για χορήγηση έντοκου δανείου 1 εκατ. στη SingularLogic
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την παροχή ειδικής άδειας για τη χορήγηση από τη Space Hellas έντοκου δανείου ύψους 1 εκατ. ευρώ προς τη SingularLogic, με τη μορφή προληπτικής γραμμής χρηματοδότησης, καθώς και εγγύησης προς την Τράπεζα Αττικής υπέρ της SingularLogic για τη χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου έως του ποσού των 700.000 ευρώ, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εισηγμένη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Space Hellas ανακοινώνει ότι με την από 13-04- 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε η παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018 και σε σχέση με τη συνδεδεμένη ανώνυμη εταιρεία SingularLogic ως εξής: 

  (1) Παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα Αττικής και υπέρ της SingularLogic: 

  α) για τη χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου μέχρι του ποσού 700.000,00 ευρώ, με σκοπό την αναχρηματοδότηση δανείου της SingularLogic καθώς και εξόφληση δανείου θυγατρικής της, και 

  β) για τη σύναψη σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό της SingularLogic μετά από έγκριση πιστοδοτικής γραμμής έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, ύψους 300.000,00 ευρώ. 

  (2) Χορήγηση έντοκου δανείου της Space Hellas προς τη SingularLogic με τη μορφή προληπτικής γραμμής χρηματοδότησης για ποσό κεφαλαίου έως 1.000.000,00 ευρώ. 

  Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη βάσει της από 12/04/2021 έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κ. Σταύρου Θ. Παπαντώνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14331) της ελεγκτικής εταιρείας "ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ" Μέλος της Russell Bedford International με την οποία οι ανωτέρω συναλλαγές αξιολογήθηκαν ως δίκαιες και εύλογες για την εταιρεία και τους μετόχους της που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της εταιρείας, στη δε έκθεση αυτή δίδεται και εξήγηση σχετικά με τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται αυτή, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. 

  Η εν λόγω έκθεση αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εταιρείας www. space.gr. /ΕπενδυτέςΔημοσιεύσεις /Ανακοινώσεις. 

  Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ