Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 31-Μαρ-2021 18:15

  BriQ Properties: Τακτική Γ.Σ. για μέρισμα, Επ. Ελέγχου και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

  BriQ Properties: Τακτική Γ.Σ. για μέρισμα, Επ. Ελέγχου και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Απριλίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης καλούνται οι μέτοχοι της BriQ Properties, προκειμένου να αποφασίσουν μεταξύ άλλων για την διανομή των κερδών της χρήσης 2020, το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, αλλά και την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

  Πιο αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. έχει ως εξής:

  1.Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών

  2.Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2020 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο

  3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 και έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

  4.Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

  5.Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2021, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2021 και 31.12.2021 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής της

  6.Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους

  7.Θέσπιση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών για το προσωπικό και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  8.Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 114 του Νόμου 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει τους δικαιούχους και τους όρους διάθεσης των μετοχών.

  9.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021

  10.Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

  11.Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

  12.Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει

  13.Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020

  14.Διάφορα – Ανακοινώσεις

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ