Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 24-Μαρ-2021 14:32

  Forthnet: Πέντε ομολογιούχοι άσκησαν το δικαίωμα μετατροπής

  Forthnet: Πέντε ομολογιούχοι άσκησαν το δικαίωμα μετατροπής
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Κατά 10.381,50 ευρώ αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από πέντε (5) ομολογιούχους 34.605 Μετατρέψιμων Ομολογιών, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της, συνολικής ονομαστικής αξίας 70.124.679,90 ευρώ και ημερομηνίας έκδοσης 11.10.2016, σε συνδυασμό και με τις από 26.01.2021 και 23.02.2021 ανακοινώσεις της: 

  1. Συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από πέντε (5) ομολογιούχους – φυσικά πρόσωπα τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πέντε (34.605) Μετατρέψιμων Ομολογιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (10.381,50€) και εκδίδονται συνολικά τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες πέντε (34.605) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι "Νέες Μετοχές"), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ΜΟΔ. 

  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την με αρ. 556/23.03.2021 απόφασή του, διαπίστωσε την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και θα παραδοθούν στους δικαιούχους τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές αυτού αποφάσεις. Η ανωτέρω απόφαση θα υποβληθεί προς τις αρμόδιες Αρχές προς έγκριση και δημοσίευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

  3. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν τρία εκατομμύρια εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (103.074.767,40 €) και είναι διαιρεμένο σε τριακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ (343.582.558) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) η κάθε μία. 

  4. H Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως για την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με νεότερη ανακοίνωσή της

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ