Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 19-Μαρ-2021 17:57

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Στις 878.000 ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2020

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Στις 878.000 ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2020
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Καθαρά κέρδη €878 χιλ. παρουσίασε η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

  Τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για τη χρήση 2020 παρουσιάζονται ακολούθως:

  Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας ανήλθαν σε €1,73 εκατ., έναντι €4,00 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και κέρδη από αγοραπωλησίες.

  Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €889 χιλ. έναντι €2,43 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

  Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €878 χιλ. έναντι €2,38 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

  Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2020, ανέρχονταν συνολικά σε €684 χιλ.

  Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε άνοδο κατά 7,88% τη χρήση 2020, με την 
  εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €12,69 εκατ. ή €31,64 ανά μετοχή στις 31/12/2020.

  Στο τέλος του χρήσης 2020, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας ήταν επενδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 96,51% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και κατά 2,09% σε ομόλογα.

  Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρίας, κατά τη λήξη του εξαμήνου, ήταν στις εταιρίες: QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.,ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε, ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΙΤΑΝ Α.Ε και ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. 

  Την επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ποσού €300.852 ήτοι €0,75 ανά μετοχή ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22 Ιουνίου 2020.

  Η μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με τιμή κλεισίματος € 23,20 στις 18/03/2021, διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) -28,88%.

  Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και οι βασικοί δείκτες περιλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες:

   

  Αποτελέσματα χρήσης (ποσά σε χιλ.)

  1/1-31/12/2020

  1/1-31/12/2019

  Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου

  € 1.733

  € 3.999

  Μικτά κέρδη

  € 1.179

  € 2.708

  Κέρδη/Ζημίες προ φόρων (EBT)

          €    889

  € 2.431

  Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους (Net profit after tax)

  €    878

  € 2.379

  Βασικοί Δείκτες

  31/12/2020

  31/12/2019

  Εσωτερική Λογιστική Αξία (Ν.Α.V.)

  € 12.693 χιλ.

  € 12.416 χιλ.

  Εσωτερική Λογιστική Αξία (Ν.Α.V. ανά μετοχή)

  € 31,64

  € 30,95

  Κεφάλαια υπό Διαχείριση (AuM)

  € 13.199 χιλ.

  € 13.610 χιλ.

   

  Επισημαίνεται ότι στον υπολογισμό της Εσωτερικής Αξίας 31/12/2019 δεν συμπεριλαμβάνεται η επιστροφή κεφαλαίου αξίας € 300.852 ή € 0,75 ανά μετοχή.

  Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. η μοναδική πλέον εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στο Χ.Α., παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επενδυτική της στρατηγική η οποία βασίζεται στην παρακολούθηση θεμελιωδών μεγεθών των εταιριών και συνεχίζει να αποτελεί το κατάλληλο επενδυτικό μέσο για τη μακροπρόθεσμη δημιουργία υπεραξίας στον μέτοχο .

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ