Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 03-Μαρ-2021 13:42

  Fourlis: Aπόδοση παρακρατηθέντος φόρου μερισμάτων από κεφαλαιοποίηση κερδών προηγούμενων χρήσεων

  Fourlis: Aπόδοση παρακρατηθέντος φόρου μερισμάτων από κεφαλαιοποίηση κερδών προηγούμενων χρήσεων
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σε συνέχεια της από 22 Ιανουαρίου 2021 ανακοίνωσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €9.880.942,59, με κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων συνολικού ύψους €10.400.992,20, αφαιρουμένου εκ του ποσού αυτού της παρακράτησης φόρου 5%, (άρ.24 του ν. 4646/2019), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ανωτέρω εταιρική πράξη, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1042/2015 ισοδυναμεί με διανομή μερίσματος ποσού €0,20 ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,19).

  Η Εταιρεία προέβη εμπρόθεσμα στην απόδοση παρακρατηθέντος φόρου ποσοστού 5%.

  Πληροφορούνται οι κκ. μέτοχοι με φορολογική κατοικία την Ελλάδα, ότι οι σχετικές βεβαιώσεις παρακρατούμενου φόρου της περίπτωσης του άρθρου 24 του ν.4646/2019 (φόρος μερίσματος), είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρείας ή κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@fourlis.gr

  Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είχαν την μετοχική ιδιότητα κατά την 21η Δεκεμβρίου 2020 (ημερομηνία διενέργειας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Record Date) και δεν υπόκεινται στην ως άνω παρακράτηση φόρου 5%, η Εταιρεία θα προβεί στη χρηματική καταβολή προς αυτά, ποσού ίσου με την διενεργηθείσα παρακράτηση για λογαριασμό τους, με ημερομηνία πληρωμής την 05.03.2021.

  Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως ακολούθως:

  1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ., (τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑ και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., για τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη χρηματικών διανομών,

  2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), στον οποίο ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. όπως ισχύει, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

  3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E., για όσους εκ των Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους, με τη γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους σε οιοδήποτε κατάστημα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας (στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6293004 – 210 6293043, υπεύθυνος κος Γ. Αλεβίζος).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ