Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 08-Φεβ-2021 17:14

  Ευρωπαϊκή Πίστη: ΕΓΣ στις 2/3 για την έγκριση ακύρωσης ιδίων μετοχών

  Ευρωπαϊκή Πίστη: ΕΓΣ στις 2/3 για την έγκριση ακύρωσης ιδίων μετοχών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ θα πραγματοποιηθεί στις 2/3/2021 με αντικείμενο την έγκριση ακύρωσης του συνόλου των 910.316 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η εταιρεία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €573.499,08.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά την από 08/02/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α." που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι Αττικής, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 02/03/2021, και ώρα 14:00, η οποία θα συνεδριάσει με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον ίδιο τρόπο, ήτοι από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται να παρίστανται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο της τηλεδιάσκεψης έχουν αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας ir.europaikipisti.gr στην ενότητα Γενικές Συνελεύσεις. 

  Τα θέματα αναλύονται παρακάτω: 

  Θέμα 1ο: Έγκριση ακύρωσης του συνόλου των εννιακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι (910.316) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και οκτώ λεπτών (€ 573.499,08), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 καθώς και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω μεταβολή.

  Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 16/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα Πρόσκληση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ