Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 04-Φεβ-2021 12:41

  ΕΚΤΕΡ: ΕΓΣ στις 26/2 για την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών

  ΕΚΤΕΡ: ΕΓΣ στις 26/2 για την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΚΤΕΡ θα γίνει στις 26 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή, με αντικείμενο την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη. 

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, με την από 04/02/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 26η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 ν. 4548/2018 και τις συναφείς διατάξεις του ν. 4706/2020. 

  2. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας. 

  3. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία.

  4. Επανακαθορισμός του είδους, της σύνθεσης, του αριθμού των μελών και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 ν.4706/2020 και ισχύει. 

  5. Εγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των σχετικών διατυπώσεων και διαδικασιών.

  6. Διάφορες ανακοινώσεις 

  Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 26ης Φεβρουαρίου 2021, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 10η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε Επαναληπτική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, οδός Νίκης αρ. 15, Αθήνα 10557, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ