Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 20-Ιαν-2021 20:39

  Λάμψα: Εσωτερικές ανακατανομές μετοχών των οικογενειών Λασκαρίδη

  Λάμψα: Εσωτερικές ανακατανομές μετοχών των οικογενειών Λασκαρίδη
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Εσωτερικές ανακατανομές μετοχών των οικογενειών Λασκαρίδη, με ουσιαστική ενίσχυση της συμμετοχής της ευρύτερης οικογένειας του κ. Αθανασίου Λασκαρίδη που ενισχύουν το δεσμό τους με την εταιρεία, ανακοίνωσε η εταιρεία Λάμψα.

  Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η εισηγμένη αναφέρει: "Οι ανακοινωθείσες σήμερα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεταβολές στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας μας αποτελούν απλώς εσωτερικές ανακατανομές των οικογενειών Λασκαρίδη, με ουσιαστική ενίσχυση της συμμετοχής της ευρύτερης οικογένειας του κ. Αθανασίου Λασκαρίδη και δεν μεταβάλλουν αλλά ενισχύουν το δεσμό τους με την εταιρεία, ενώ αποτελούν εγγύηση για τη συνέχισή του και στις επόμενες γενιές”.

  Παράλληλα, η εταιρεία αναφέρει ότι έλαβε τις παρακάτω γνωστοποιήσεις:

  Επιστολή του μετόχου NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD, με έδρα την Κύπρο, περί μεταβολής μεγαλύτερης από 3% του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου, με πώληση  κοινών ονομαστικών  μετοχών της εταιρείας μας.

  Διάθεση 1.225.759 μετοχών στην εταιρεία SINOPI ENTERPRISES COMPANY LTD, Κύπρος. Η NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD ελέγχεται κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. γΆ του Ν. 3556/2007, από την GURI ENTERPRISES COMPANY LTD, Κύπρος, η οποία κατέχει ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD.

  Γνωστοποιούνται λεπτομέρειες :

  Ημερομηνία Συναλλαγής : 20 Ιανουαρίου 2021

  Κατηγορία μετοχών : GRF128003001

  Κατάσταση πριν από την κρίσιμη συναλλαγή :

  Αριθμός Μετοχών : 6.607.034

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 6.607.034

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 30,93%

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α

  βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου

  Αριθμός Μετοχών : 6.607.034

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 6.607.034

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 30,93%

  Κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή :

  Αριθμός Μετοχών : 5.381.275

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 5.381.275

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 25,19%

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α

  βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου

  Αριθμός Μετοχών : 5.381.275

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 5.381.275

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 25,19%

  Επιστολή της GURI ENTERPRISES COMPANY LTD, μοναδικής μετόχου της NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD, με έδρα την Κύπρο, περί υπέρβασης του ορίου του 25% του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου, με απόκτηση ποσοστού 25,19% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη από τον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη, μέσω της NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD, με έδρα την Κύπρο.

  Η GURI ENTERPRISES COMPANY LTD έχει μοναδικούς μετόχους τους:

  ΧΛΟΗ-ΜΑΡΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ με ποσοστό 33,30%,

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ με ποσοστό 16,70%,

  ΟΔΥΣΣΕΑ-ΑΝΤΩΝΙΟ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ με ποσοστό 16,70%,

  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ-ΚΙΜΩΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ με ποσοστό 16,70% και

  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ με ποσοστό 16,60%.

  Κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν ασκεί έλεγχο επί της GURI ENTERPRISES COMPANY LTD, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 3556/2007.

  Γνωστοποιούνται λεπτομέρειες :

  Ημερομηνία Συναλλαγής : 20Ιανουαρίου 2021

  Κατηγορία μετοχών : GRF128003001

  Κατάσταση πριν από την κρίσιμη συναλλαγή :

  Αριθμός Μετοχών : 0

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 0

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 0,00%

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α

  βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου

  Αριθμός Μετοχών : 0

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 0

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 0,00%

  Κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή :

  Αριθμός Μετοχών : 5.381.275

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 5.381.275

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 25,19%

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α

  βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου

  Αριθμός Μετοχών : 5.381.275

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 5.381.275

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 25,19%

  Επιστολή του μετόχου SINOPI ENTERPRISES COMPANY LTD, με έδρα την Κύπρο, περί υπέρβασης του ορίου του 5% του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου, με απόκτηση ποσοστού 5,74% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη. Γνωστοποιούνται λεπτομέρειες :

  Απόκτηση 1.225.759 μετοχών από την NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD, Κύπρος. Η SINOPI ENTERPRISES COMPANY LTD ελέγχεται, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 3556/2007, από τον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη, ο οποίος κατέχει ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.

  Ημερομηνία Συναλλαγής : 20 Ιανουαρίου 2021

  Κατηγορία μετοχών : GRF128003001

  Κατάσταση πριν από την κρίσιμη συναλλαγή :

  Αριθμός Μετοχών : 404.925

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 404.925

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 1,89%

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α

  βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου

  Αριθμός Μετοχών : 404.925

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 404.925

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 1,89%

  Κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή :

  Αριθμός Μετοχών : 1.630.684

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 1.630.684

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 7,63%

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α

  βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου

  Αριθμός Μετοχών : 1.630.684

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 1.630.684

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 7,63%

  Επιστολή του κ. Αθανάσιου Λασκαρίδη σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχείο ε) του Ν.3556/2007. Γνωστοποιούνται λεπτομέρειες :

  Διάθεση "κοινού ελέγχου" στον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη, με τη μεταβίβαση του 50% των μετοχών της Κυπριακής εταιρείας GREFENCO HOLDINGS LTD, και, μέσω αυτής, επί της εταιρείας HOMERIC DEPARTMENT STORES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΣΥΜ­ΜΕ­ΤΟΧΩΝ, κάτοχο του συνολικού ποσοστού 8,25% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη. Κατόπιν τούτου, ο κ. Παναγιώτης Λασκαρίδης αποκτά πλέον αποκλειστικό έλεγχο επί των ως άνω εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ' του Ν. 3556/2007. Η ως άνω διάθεση δεν επέφερε με­τα­βολή του συνολικού του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου στον εκδότη, δεδομέ­νου ότι προηγουμένως δεν συνυπολογιζόταν στα γνωστοποιούμενα ποσοστά, ελλεί­ψει ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 περ.γ) του Ν.3556/2007.

  Ως εκ τούτου, και μετά την ως άνω συναλλαγή, ο κ. Αθανάσιος Λασκαρίδης εξακολουθεί να ελέγχει εμμέσως ποσοστό 32,82% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ) του Ν. 3556/2007, 30,93% μέσω της DRYNA ENTERPRISES COMPANY LIMITED και 1,89% μέσω της DEKANIA ENTERPRISES COMPANY LIMITED.

  Ημερομηνία Συναλλαγής : 20 Ιανουαρίου 2021

  Κατηγορία μετοχών : GRF128003001

  Κατάσταση πριν από την κρίσιμη συναλλαγή :

  Αριθμός Μετοχών : 7.011.959

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 7.011.959

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 32,82%

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α

  βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου

  Αριθμός Μετοχών : 7.011.959

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου :  7.011.959

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 32,82%

  Κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή :

  Αριθμός Μετοχών : 7.011.959

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 7.011.959

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 32,82%

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α

  βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου

  Αριθμός Μετοχών : 7.011.959

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 7.011.959

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 32,82%

  Επιστολή της GREFENCO HOLDINGS LTD, μοναδικής μετόχου της HOMERIC DEPARTMENT STORES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με έδρα την Κύπρο, περί μεταβολής του ελέγχου της εταιρείας.  Γνωστοποιούνται λεπτομέρειες:

  Η HOMERIC DEPARTMENT STORES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατείχε και κατέχει 1.762.550 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 8,25% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, και ανήκει σε ποσοστό 100% στην GREFENCO HOLDINGS LTD, ο έλεγχος της οποίας όμως, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ' του Ν.3556/2007, μεταβλήθηκε από κοινό με τον κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη σε αποκλειστικό από τον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη.

  Ημερομηνία Συναλλαγής : 20 Ιανουαρίου 2021

  Κατηγορία μετοχών : GRF128003001

  Επιστολή του κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη περί μεταβολής άνω του 3% του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου. Γνωστοποιούνται λεπτομέρειες :

  1. Διάθεση ποσοστού 25,19% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη στην Κυπριακή εταιρεία GURI ENTERPRISES COMPANY LIMITED μέσω της επίσης Κυπριακής εταιρείας NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LIMITED.

  2. Διατήρηση συνολικά ποσοστού 7,63% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη μέσω της Κυπριακής εταιρείας SINOPI ENTERPRISES COMPANY LIMITED, μετά τη μεταβίβαση σε αυτή από τη NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LIMITED ποσοστού 5,74% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη.

  3. Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ του Ν.3556/2007, επί της Κυπριακής εταιρείας GREFENCO HOLDINGS LTD, η οποία ελέγχει τη HOMERIC DEPARTMENT STORES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, κάτοχο ποσοστού 8.25% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη.

  Μετά την ως άνω συναλλαγή, ο κ. Παναγιώτης Λασκαρίδης ελέγχει εμμέσως 15,88% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ του Ν. 3556/2007, 7,63% μέσω της SINOPI ENTERPRISES COMPANY LIMITED και 8,25% μέσω της HOMERIC DEPARTMENT STORES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της GREFENCO HOLDINGS LTD.

  Ημερομηνία Συναλλαγής : 20 Ιανουαρίου 2021

  Κατηγορία μετοχών : GRF128003001

  Κατάσταση πριν από την κρίσιμη συναλλαγή :

  Αριθμός Μετοχών : 7.011.959

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 7.011.959

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 32,82%

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α

  βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου

  Αριθμός Μετοχών : 7.011.959

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου :  7.011.959

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 32,82%

  Κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή :

  Αριθμός Μετοχών : 3.393.234

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 3.393.234

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 15,88%

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α

  βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου

  Αριθμός Μετοχών : 3.393.234

  Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 3.393.234

  % Δικαιωμάτων Ψήφου : 15,88%

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ