Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 18-Δεκ-2020 19:59

  Alpha Αστικά Ακίνητα: Βελίτωση μεγεθών στο εννεάμηνο του 2020

  Alpha Αστικά Ακίνητα
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Βελτίωση μεγεθών εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2020 η Alpha Αστικά Ακίνητα, όπως προκύπτει από την απάντηση της εταιρείας στην επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της υπό των συνθηκών της πανδημίας του Covid-19.

  Ειδικότερα, σε επίπεδο ομίλου, τα έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε 9,7 εκατ. ευρώ από 9,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν στα 2,10 εκατ. ευρώ από 1,07 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2019.

  Σε επίπεδο εταιρείας, τα έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν στα 7,88 εκατ. ευρώ από 7,62 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2019, ενώ τα EBITDA ανήλθαν 1,90 εκατ. ευρώ από 913.000 ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

  Η εταιρεία αναφέρει ότι εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού (Covid-19) στις αρχές του έτους 2020 και η εξάπλωση αυτού στην Ελληνική Επικράτεια οδήγησε στη λήψη σημαντικών μέτρων πρόληψης και προστασίας από την Ελληνική Κυβέρνηση.

  Η εταιρεία και οι θυγατρικές της (Όμιλος) ανταποκρινόμενες πλήρως στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που διαμορφωθήκαν για την αντιμετώπιση του εκτάκτου γεγονότος (Covid-19) υλοποιεί μια δέσμη μέτρων με κύριο άξονα την προστασία του προσωπικού και την ελαχιστοποίηση των οικονομικών συνεπειών από τα ληφθέντα προληπτικά μέτρα.

  Υπό το παραπάνω πρίσμα, η Διοίκηση, με εξαιρετικά υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της, στους εργαζόμενους, στους προμηθευτές, στους συνεργάτες της και στους επενδυτές, παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την νόσο του κορωνοϊού (Covid-19), μελετώντας τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της, τη χρηματοοικονομική της θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά της.

  Επιπλέον, ουδεμία μεταβολή στη δανειακή θέση ή/και στη κεφαλαιακή διάρθρωση τόσο της Εταιρείας όσο και των θυγατρικών της (Όμιλος), έλαβε χώρα κατά το γ΄ Τρίμηνο της χρήσης 2020, ούτε υπήρξε ουσιαστική διαφοροποίηση στα λοιπά μεγέθη της χρηματοοικονομικής τους θέσης κατά την ίδια περίοδο.

  Αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, όπως αυτή διαφαίνεται κατά την ημερομηνία επισκόπησης των οικονομικών μεγεθών του γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020, οι διαρκούσες έκτακτες συνθήκες δημιούργησαν καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ορισμένων εργασιών και στην ολοκλήρωση συμφωνιών. Αρκετές όμως εξ αυτών (καθυστερήσεων), που αφορούσαν κυρίως εργασίες εκτιμήσεων, αντιμετωπισθήκαν επιτυχώς, για παράδειγμα με πιστοποιήσεις εξ αποστάσεως ή μέσω τηλεργασίας, ενώ όπου αυτό δεν κατέστη εφικτό, επαναπροσδιορίστηκε η αρχική προθεσμία εκτέλεσης/ολοκλήρωσης, χωρίς να επηρεασθεί ουσιωδώς η ροή των εσόδων της Εταιρείας.

  Όσον αφορά τα έσοδα από μισθώσεις ακίνητων, τόσο η Εταιρεία όσο και οι θυγατρικές της (Όμιλος), έχοντας καταρτίσει πολυετείς συμβάσεις με μισθωτές που το σύνολο σχεδόν της αξίας αυτών δεν επηρεάζεται από τις έκτακτες διατάξεις που εισήχθησαν στα πλαίσια σχετικών ρυθμίσεων δημιουργίας προστατευτικού θεσμικού πλαισίου λόγω covid 19, και που αφορούν τις μειωμένες καταβολές επί του μηνιαίων μισθωμάτων, δεν έχουν επηρεαστεί.

  Με βάση τα δεδομένα και του γ΄ τριμήνου της χρήσης 2020, πιστωτικός κίνδυνος εκ της πιθανότητας μη ανταπόκρισης των πελατών μας στους συμφωνημένους όρους αποπληρωμής εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει, δοθέντος ότι οι αντισυμβαλλόμενοί μας διαθέτουν υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή διάρθρωση και εν γένει υψηλή πιστοληπτική ικανότητα. Ως εκ τούτου εκτιμάται, ότι ούτε ο Όμιλος, ούτε η Εταιρεία εκτίθενται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις.

  Η ρευστότητα της Εταιρείας και των θυγατρικών της (Όμιλος) παρέμεινε υψηλή και στο τρίτο τρίμηνο του 2020 και δεν επηρεάστηκε ουσιωδώς, αφενός ένεκα της θετικής ροής των εσόδων από παροχή υπηρεσιών, αφετέρου λόγω της φερεγγυότητας των πελατών και των μισθωτών των ακινήτων της.

  Η Διοίκηση της εταιρείας έχει προχωρήσει στην αξιολόγηση για την επίπτωση του Covid-19 στις αξίες των ακινήτων καθώς και στα επενδυτικά ακίνητα ιδιοκτησίας της. Ως εκ τούτου, επειδή η εταιρία προσδιορίζει την εύλογη αξία των ακινήτων της με τη χρήση της μεθόδου εισοδήματος, και αφενός, όπως προαναφέραμε, το εισόδημα από τις μισθώσεις προκύπτει από πολυετείς συμβάσεις με μισθωτές που δεν περιλαμβάνονται στην προστασία των νόμων για τα μέτρα λόγω covid 19, αφετέρου, οι αντισυμβαλλόμενοί της είναι εν γένει υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, εκτιμάται ότι, λαμβάνοντας υπ' οψιν την αβεβαιότητα που υπάρχει λόγω της εξέλιξης της πανδημίας στην οικονομία δεν υφίσταται λόγος απομείωσης της αξίας των ακινήτων κατά την 30.09.2020 γεγονός που θα επανεξεταστεί κατά την 31.12.2020.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ