Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 15-Δεκ-2020 18:09

  Ελλάκτωρ: Πώληση μετοχών από κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση - στο 20,5822% το ποσοστό τους

  Ελλάκτωρ, γραφεία
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε πώληση μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. προχώρησαν οι κ.κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης και Δημήτριος Καλλιτσάντσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης. 

  Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό πως οι κ.κ. Δ. Μπάκος και Ι. Καϋμενάκης απέκτησαν ποσοστό άνω του 5% στην Ελλάκτωρ. 

  Ειδικότερα, ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης (Εκτελεστικό Μέλος) Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ανακοίνωσε ότι μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου PEMANOARO LIMITED,  προέβη την 11.12.2020 σε πώληση 10.714.000 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 13.928.200 ευρώ.

  Ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης (Εκτελεστικό Μέλος) Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ανακοίνωσε ότι μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου PEMANOARO LIMITED, προέβη την 11.12.2020 σε πώληση 10.714.000 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 13.928.200 ευρώ. 

  Ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση:

  Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης ενημέρωσε ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής: 

  Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:
  Συνολική συμμετοχή (άμεση και έμμεση): 54.815.876 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, ή ποσοστό 25,5824%, επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

  Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:
  Συνολική συμμετοχή (άμεση και έμμεση): 44.101.876 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, ή ποσοστό 20,5822%, επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

  Ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης ενημέρωσε ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής:

  Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:
  Συνολική συμμετοχή (άμεση και έμμεση): 54.815.876 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου ή ποσοστό 25,5824%, επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

  Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:
  Συνολική συμμετοχή (άμεση και έμμεση): 44.101.876 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, ή ποσοστό 20,5822%, επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.  

  Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

  1. Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης (Εκτελεστικό Μέλος) Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Υπόχρεο Πρόσωπο, δυνάμει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι, μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου PEMANOARO LIMITED, (οι μετοχές κυριότητάς της και εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ελέγχονται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07/06/2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των συμπεριφοράς, ως προς τις μετοχές εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και κυριότητας οιουδήποτε των εναρμονισμένων μερών ή και ελεγχομένων υπό αυτών νομικών προσώπων), προέβη την 11.12.2020 σε πώληση 10.714.000 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 13.928.200 ευρώ.

  2. Ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης (Εκτελεστικό Μέλος) Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Υπόχρεο Πρόσωπο, δυνάμει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι, μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου PEMANOARO LIMITED, (οι μετοχές κυριότητάς της και εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ελέγχονται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07/06/2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των συμπεριφοράς, ως προς τις μετοχές εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και κυριότητας οιουδήποτε των εναρμονισμένων μερών ή και ελεγχομένων υπό αυτών νομικών προσώπων), προέβη την 11.12.2020 σε πώληση 10.714.000 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 13.928.200 ευρώ.

  Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

  Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (η "Εταιρεία") γνωστοποιεί ενημέρωση, που έλαβε την 15.12.2020, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου μετόχων της, ως ακολούθως: 

  1. Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης ενημέρωσε την Εταιρεία ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής: 

  Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 11.12.2020 Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:
  (α) άμεση συμμετοχή 0 κοινές ονομαστικές μετοχές, μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και αμέσου κυριότητος του ιδίου, ήτοι, ποσοστό 0% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ,
  (β) έμμεση συμμετοχή: 54.815.876 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ή ποσοστό 25,5824% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., μέσω της, από κοινού και ισοτίμως ελεγχόμενης μετά του κ. Δημητρίου Καλλιτσάντση, εταιρείας Pemanoaro Limited, η οποία κατέχει ποσοστό 25,5824% της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, και ελέγχεται μέσω της Falker Investments Limited από: (i) την Argonio Enterprises Limited που ελέγχεται από την Devan Holding International Llimited, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, και (ii) τις Kobasore Investments Limited, Erarta Ventures Limited & Otornalio Ventures Limited που ελέγχονται από την Zembar Investment Limited, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, 
  (γ) συνολική συμμετοχή (άμεση και έμμεση): 54.815.876 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, ή ποσοστό 25,5824%, επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

  Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:
  (α) άμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ή ποσοστό 0% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 
  (β) έμμεση συμμετοχή: 44.101.876 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ή ποσοστό 20,5822% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., μέσω της, από κοινού και ισοτίμως ελεγχόμενης μετά του κ. Δημητρίου Καλλιτσάντση, εταιρείας Pemanoaro Limited, η οποία κατέχει ποσοστό 20,5822% της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, και ελέγχεται μέσω της Falker Investments Limited από: (i) την Argonio Enterprises Limited που ελέγχεται από την Devan Holding International Llimited, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, και (ii) τις Kobasore Investments Limited, Erarta Ventures Limited & Otornalio Ventures Limited που ελέγχονται από την Zembar Investment Limited, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, 
  (γ) συνολική συμμετοχή (άμεση και έμμεση): 44.101.876 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, ή ποσοστό 20,5822%, επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

  Η ενημέρωση πραγματοποιείται λόγω πώλησης μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι μεταβολή ≥3% και πτώση κάτω του ορίου 25%, σύμφωνα με το ν. 3556/2007, όπως ισχύει. 

  2. Ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης ενημέρωσε την Eταιρεία ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής: 

  Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 11.12.2020 

  Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:
  (α) άμεση συμμετοχή 0 κοινές ονομαστικές μετοχές, μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και αμέσου κυριότητος του ιδίου, ήτοι, ποσοστό 0% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ,
  (β) έμμεση συμμετοχή: 54.815.876 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ή ποσοστό 25,5824% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., μέσω της, από κοινού και ισοτίμως ελεγχόμενης μετά του κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση, εταιρείας Pemanoaro Limited, η οποία κατέχει ποσοστό 25,5824% της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, και ελέγχεται μέσω της Falker Investments Limited από: (i) την Argonio Enterprises Limited που ελέγχεται από την Devan Holding International Llimited, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, και (ii) τις Kobasore Investments Limited, Erarta Ventures Limited & Otornalio Ventures Limited που ελέγχονται από την Zembar Investment Limited, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, 

  (γ) συνολική συμμετοχή (άμεση και έμμεση): 54.815.876 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου ή ποσοστό 25,5824%, επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

  Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:
  (α) άμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ή ποσοστό 0% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
  (β) έμμεση συμμετοχή: 44.101.876 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ή ποσοστό 20,5822% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., μέσω της, από κοινού και ισοτίμως ελεγχόμενης μετά του κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση, εταιρείας Pemanoaro Limited, η οποία κατέχει ποσοστό 20,5822% της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, και ελέγχεται μέσω της Falker Investments Limited από: (i) την Argonio Enterprises Limited που ελέγχεται από την Devan Holding International Llimited, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, και (ii) τις Kobasore Investments Limited, Erarta Ventures Limited & Otornalio Ventures Limited που ελέγχονται από την Zembar Investment Limited, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, 

  (γ) συνολική συμμετοχή (άμεση και έμμεση): 44.101.876 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, ή ποσοστό 20,5822%, επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

  Η ενημέρωση πραγματοποιείται λόγω πώλησης μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι μεταβολή ≥3% και πτώση κάτω του ορίου 25%, σύμφωνα με το ν. 3556/2007, όπως ισχύει. 

  Οι κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης ελέγχουν από κοινού το σύνολο των ανωτέρω (άμεσων και έμμεσων) συμμετοχών στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνεπεία της από 06/2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των συμπεριφοράς, ως προς τις μετοχές εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και κυριότητας οιουδήποτε των εναρμονισμένων μερών ή και ελεγχομένων υπό αυτών νομικών προσώπων.

  Ως εκ τούτου, αθροιστικά, το ποσοστό συμμετοχής των κ.κ. Αναστασίου και Δημητρίου Καλλιτσάντση στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, μετά την από 11.12.2020 συναλλαγή, ανέρχεται πλέον σε :
  (α) άμεση συμμετοχή 0 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 0%,
  (β) έμμεση συμμετοχή: 44.101.876 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, ή ποσοστό 20,5852% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

  3. (i) Το νομικό πρόσωπο Falker Investments Limited, το οποίο ελέγχει την Pemanoaro Limited, η οποία ελέγχεται από κοινού και ισοτίμως από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, μετά την από 11.12.2020 συναλλαγή ως εξής:
  (α) άμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου ή ποσοστό 0% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.,

  (β) έμμεση συμμετοχή: 44.101.876 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, ή ποσοστό 20,5822%, επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

  (γ) συνολική συμμετοχή (άμεση και έμμεση): 44.101.876 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, ή ποσοστό 20,5822%, επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

  (ii) Το νομικό πρόσωπο PEMANOARO LIMITED, μέτοχος της Εταιρείας, το οποίο ελέγχεται από κοινού και ισοτίμως από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής: 

  Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 11.12.2020 

  Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:
  (α) άμεση συμμετοχή: 54.815.876 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου ή ποσοστό 25,5824% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., 

  (β) έμμεση συμμετοχή 0 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 0%,

  (γ) συνολική συμμετοχή (άμεση και έμμεση): 54.815.876 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, ή ποσοστό 25,5824%, επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

  Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:
  (α) άμεση συμμετοχή: 44.101.876 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου ή ποσοστό 20,5822% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.,

  (β) έμμεση συμμετοχή 0 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 0%,

  (γ) συνολική συμμετοχή (άμεση και έμμεση): 44.101.876 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, ή ποσοστό 20,5822%, επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

  Η ενημέρωση πραγματοποιείται λόγω πώλησης μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι μεταβολή ≥3% και πτώση κάτω του ορίου 25%, σύμφωνα με το ν. 3556/2007, όπως ισχύει.

  Διαβάστε ακόμη: 

  * ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Δ. Μπάκος και Ι. Καϋμενάκης απέκτησαν ποσοστό άνω του 5%

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ