Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 15-Δεκ-2020 16:54

  Κυριακούλης: Ζημίες έναντι κερδών για τον Όμιλο στο 9μηνο - Μείωση 27,26% στα έσοδα

  Κυριακούλης: Ζημίες έναντι κερδών για τον Όμιλο στο 9μηνο - Μείωση 27,26% στα έσοδα
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σημαντική επιδείνωση εμφάνισαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Κυριακούλη στο εννεάμηνο του 2020.

  Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, τα Έσοδα πωλήσεων του τρίτου τριμήνου 2020 για τη Μητρική εμφάνισαν μείωση κατά 1.122.534 € ή 36,41% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ σωρευτικά τα Έσοδα πωλήσεων περιόδου 1/1-30/9/2020 εμφάνισαν μείωση 2.921.257 € ή 57,90% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο.

  Τα Έσοδα πωλήσεων του τρίτου τριμήνου 2020 για τον Όμιλο εμφάνισαν μείωση κατά 56.335 € ή 0,79% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ σωρευτικά τα Έσοδα πωλήσεων περιόδου 1/1-30/9/2020 εμφάνισαν μείωση 8.638.289 € ή 27,26% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο.

  Στο τρίτο τρίμηνο 2020 η Μητρική πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους, μειωμένα κατά 169.894 € ή 14,13% σε σχέση με εκείνα της συγκρίσιμης περιόδου του 2019, ενώ σωρευτικά στη περίοδο 1/1-30/9/2020 πραγματοποίησε ζημίες μετά από φόρους 935.074 € έναντι κερδών μετά από φόρους 539.095 € κατά τη συγκρίσιμη περίοδο. 

  Στο τρίτο τρίμηνο 2020 ο Όμιλος πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους, μειωμένα κατά 120.970 € ή 7,04% σε σχέση με εκείνα της συγκρίσιμης περιόδου του 2019, ενώ σωρευτικά στη περίοδο 1/1-30/9/2020 πραγματοποίησε ζημίες μετά από φόρους 3.346.180 € έναντι κερδών μετά από φόρους 1.343.762 € κατά τη συγκρίσιμη περίοδο. 

  Στο τρίτο τρίμηνο 2020 ο Όμιλος πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής, μειωμένα κατά 113.862 € ή 6,64% σε σχέση με εκείνα της συγκρίσιμης περιόδου του 2019, ενώ σωρευτικά στη περίοδο 1/1-30/9/2020 πραγματοποίησε ζημίες μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 3.346.180 € έναντι κερδών μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 1.343.762 € κατά τη συγκρίσιμη περίοδο. 

  Σημειώνεται ότι, η Μητρική και ο Όμιλος κατά το εννεάμηνο του 2020 και του 2019 δεν είχαν έσοδα και έξοδα από διακοπείσες δραστηριότητες ούτε πρόσθετα συνολικά εισοδήματα.

  Η Καθαρή Θέση της Μητρικής μειώθηκε κατά 935.074 € ή 4,15% συγκρινόμενη με εκείνη της 31/12/2019.

  Το Σύνολο Καθαρής Θέσης Ιδιοκτητών Μητρικής μειώθηκε κατά 3.474.329 € ή 17,31% συγκρινόμενο με εκείνο της 31/12/2019.

  Την 30/9/2020 τα δάνεια της Μητρικής ως προς τη ληκτότητα τους αποτελούνται κατά ποσοστό 19,93% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μικρότερης ή ίσης του ενός έτους, κατά ποσοστό 65,45% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μεταξύ ενός και πέντε ετών και κατά ποσοστό 14,62% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής άνω των πέντε ετών.

  Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 η Μητρική εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό 619.909 €, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας 20.403 €. Κατά το εννεάμηνο του 2020 η Μητρική εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό 2.639.621 €, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας 365.130 €.

  Την 30/9/2020 τα δάνεια του Ομίλου ως προς τη ληκτότητα τους αποτελούνται κατά ποσοστό 16,27% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μικρότερης ή ίσης του ενός έτους, κατά ποσοστό 75,49% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μεταξύ ενός και πέντε ετών και κατά ποσοστό 8,24% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής άνω των πέντε ετών.

  Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 ο Όμιλος εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό 625.023 €, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας 22.644 €. Κατά το εννεάμηνο του 2020 ο Όμιλος εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό 4.194.735 €, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας 371.657 €.

  Συνέπειες της πανδημίας που προκάλεσε η νόσος COVID-19

  Τα ενοποιημένα χρηματοοικονομικά μεγέθη αντικατοπτρίζουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους τις επενδύσεις του Ομίλου και τις αποδόσεις αυτών στον λειτουργικό τομέα "Σκάφη αναψυχής χωρίς μόνιμο πλήρωμα". Λόγω της εμφάνισης της πανδημίας που προκάλεσε η νόσος COVID-19 επιβλήθηκαν σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες ο Όμιλος εξυπηρετεί ναυλωτές περιοριστικά μέτρα στη τουριστική δραστηριότητα που αφορούσαν τόσο τους ημεδαπούς όσο και τους αλλοδαπούς επισκέπτες. Η πλειοψηφία των πελατών του προαναφερόμενου λειτουργικού τομέα προέρχεται από χώρες της Ευρώπης, οι οποίες εμφάνισαν κατά το εννεάμηνο του 2020 υψηλή αύξηση της αποταμίευσης των νοικοκυριών. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα και τα χρηματοοικονομικά δεδομένα του εννεαμήνου του 2020 αναμένεται μείωση το δωδεκάμηνο του 2020 σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2019 στα έσοδα από πωλήσεις σκαφών αναψυχής, στα έσοδα ναύλων σε ιδιοχρησιμοποιούμενα σκάφη αναψυχής και στα έσοδα από προμήθειες ναύλων σκαφών αναψυχής τρίτων. Τα έσοδα αυτά αθροιστικά αποτελούσαν το 98,7% των ενοποιημένων εσόδων πωλήσεων για τη χρήση 2019. Σημειώνεται ότι η Μητρική και οι θυγατρικές από το χρονικό σημείο που η νόσος COVID-19 εμφανίστηκε αξιοποίησαν όλα τα εκάστοτε διαθέσιμα μέσα για την διασφάλιση της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού και των πελατών τους, την προσαρμογή των δαπανών τους στα εκάστοτε επίπεδα εσόδων, την καλύτερη δυνατή διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων τους και την άντληση εξωτερικών κεφαλαίων. 

  Η πραγματοποίηση εμβολιασμού του πληθυσμού των χωρών- αγορών που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2021 εκτιμάται ότι θα επιφέρει σημαντική χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στη τουριστική δραστηριότητα, αύξηση της διάθεσης για ταξίδια και αναψυχή και βελτίωση των οικονομικών προσδοκιών των νοικοκυριών. Η εμφάνιση αυτών των γεγονότων θα επιτρέψει την σταδιακή επάνοδο των χρηματοοικονομικών επιδόσεων του Ομίλου στα προ πανδημίας επίπεδα. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ