Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 15-Δεκ-2020 16:35

  ΕΛΤΟΝ: Τα οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου

  ΕΛΤΟΝ: Μείωση κύκλου εργασιών και προ φόρων κερδών λόγω πανδημίας
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των εργασιών της ως ακολούθως:

  Βασικά οικονομικά μεγέθη:
   

  Όπως προκύπτει από την παράθεση των βασικών οικονομικών μεγεθών η επίδραση της πανδημίας επηρέασε το ύψος των πωλήσεων και λοιπών οικονομικών μεγεθών, ειδικότερα το τελευταίο τρίμηνο (2ο κύμα πανδημίας).

  Οι Ενοποιημένες πωλήσεις για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 ανήλθαν σε Ευρώ 96.197 χιλ. έναντι Ευρώ 101.388 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση 5,12%. Οι Ενοποιημένες πωλήσεις κατά το γ’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε Ευρώ 30.766 χιλ. έναντι Ευρώ 34.025 χιλ. το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση 9,58%.

  Οι πωλήσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 ανήλθαν σε Ευρώ 60.267 χιλ. έναντι Ευρώ 67.201 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση 10,32%. Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε Ευρώ 18.861 χιλ. έναντι Ευρώ 22.151 χιλ. το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση 14,85%. 

  Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου και της Εταιρείας για την περίοδο εννεαμήνου 2020 σημείωσε αύξηση και διαμορφώθηκε στο 16,62% και 15,89% αντίστοιχα (έναντι 15,59% και 15,54% περσινού εννεαμήνου για τον Όμιλο και την Εταιρεία). Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 ανήλθαν σε Ευρώ 6.865 χιλ. έναντι Ευρώ 6.563 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,60%.

  Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε Ευρώ 2.214 χιλ. έναντι Ευρώ 2.339 χιλ. το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,38%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 ανήλθαν σε Ευρώ 4.382 χιλ. έναντι Ευρώ 5.192 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,61%.

  Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε Ευρώ 1.351 χιλ. έναντι Ευρώ 1.708 χιλ. το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,89%. Το ποσοστό κέρδους EBITDA του Ομίλου για την περίοδο εννεαμήνου 2020 σημείωσε αύξηση και διαμορφώθηκε στο 7,14% έναντι 6,47% του περσινού.

  Το ποσοστό κέρδους EBITDA της Εταιρείας για την περίοδο εννεαμήνου 2020 σημείωσε μείωση και διαμορφώθηκε στο 7,27% έναντι 7,73% του περσινού. Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων (EBT) για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 ανήλθαν σε Ευρώ 4.559 χιλ. έναντι Ευρώ 4.908 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,11%.

  Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων (EBT) κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε Ευρώ 1.477 χιλ. έναντι Ευρώ 1.763 χιλ. το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 16,24%. Τα Κέρδη προ Φόρων (EBT) της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 ανήλθαν σε Ευρώ 3.286 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 4.149 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,80%.

  Τα Κέρδη προ Φόρων (EBT) της Εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε Ευρώ 994 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 1.335 χιλ. το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 25,56%.

  Τα κέρδη προ φόρων στη μητρική Εταιρεία την περίοδο του εννεαμήνου 2020 σημείωσαν μείωση κατά ευρώ 863 χιλ. λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στον κύκλο εργασιών της, ενώ στον Όμιλο η σημαντική αύξηση των δεικτών των θυγατρικών έως και το επίπεδο των ΕΒΙΤ απορρόφησε επιτυχώς στο σύνολό τους τις απώλειες της Ελλάδας, καταλήγοντας να επιφέρει μία λογική εξισορρόπηση στο ενοποιημένο επίπεδο των κερδών προ φόρων.

  Ο συνολικός καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε σχέση με την 30/6/2020 ως αποτέλεσμα των ενεργειών της Διοίκησης να θωρακίσει τον Όμιλο έναντι της αβεβαιότητας στην αγορά λόγω της πανδημίας. Ο συνδυασμός της ικανότητας του εισπρακτικού μηχανισμού, το ποιοτικό πελατολόγιο, η αναγνώριση της ηγετικής θέσης του Ομίλου στην αγορά καθώς και η επίτευξη ευνοϊκότερων όρων δανεισμού είχαν καθοριστική συμβολή στην επίτευξη του παραπάνω στόχου και αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:

  elton2

  Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020 αναμένεται να συνεχιστεί η ίδια τάση των μεγεθών με αυτή του 9μήνου καθώς το δεύτερο κύμα της πανδημίας και το συνεχιζόμενο lockdown επηρεάζει αρνητικά την οικονομία και την ψυχολογία της αγοράς, χωρίς ωστόσο να μπορεί να γίνει περισσότερο αξιόπιστη εκτίμηση για την επίδραση του τελευταίου τριμήνου στα συνολικά κέρδη της χρήσης.

  Παρόλα τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα, τη νευρικότητα και την αβεβαιότητα στην αγορά, η πανδημία λόγω Covid-19 δεν επηρέασε ιδιαίτερα, σε σχέση με την ευρύτερη οικονομική κατάσταση, τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο 2020.

  Όλες οι εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν γρήγορα στις νέες συνθήκες, ενώ η Διοίκηση λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργεία τους καθώς και την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία και την προοπτική του περιορισμού της νόσου στο προσεχές μέλλον, διαφαίνεται ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά θα αρχίσουν να μειώνονται από το νέο έτος με μεγαλύτερες προσδοκίες για αυτό από το δεύτερο τρίμηνο.

  Σε κάθε περίπτωση λόγω της αβεβαιότητας στην αγορά η διοίκηση της ΕΛΤΟΝ διατηρεί συντηρητική στάση σε ότι αφορά την κατάσταση και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ