Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 14-Δεκ-2020 18:52

  Νίκας: Πλήρης κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

  Νίκας: Πλήρης κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Εταιρία "Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε." (εφεξής η "Εταιρία") γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 02.09.2020 (εφεξής "ΤΓΣ") σε συνδυασμό με την από 09.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής "Δ.Σ.") της Εταιρίας (εφεξής "Αύξηση") και πραγματοποιήθηκε από τις 27.11.2020 έως και τις 10.12.2020, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού ευρώ 9.966.401,25, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής, από τους παλαιούς μετόχους και όσους απέκτησαν τα δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης και εφόσον ασκήσαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους.

  Ειδικότερα:

      από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης καλύφθηκε ποσοστό 98,42% του ποσού της Αύξησης με την καταβολή συνολικού ποσού ευρώ 9.808.804,50 που αντιστοιχεί σε 13.078.406 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, ενώ 210.129 μετοχές έμειναν αδιάθετες.
      από την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε ποσοστό 1,58% του ποσού της Αύξησης με την καταβολή συνολικού ποσού ευρώ 157.596,75 που αντιστοιχεί σε 210.129 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές.

  Mε την από 11.12.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, εγκρίθηκε η κατανομή των ως άνω 210.129 αδιάθετων νέων μετοχών, αναλογικά με βάση τις 1.017.659 αδιάθετες νέες μετοχές που είχαν ζητήσει οι επενδυτές.

  Συνεπεία των ανωτέρω και την από 14.12.2020 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία πιστοποιήθηκε η Αύξηση, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης, ανήλθε σε 100% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε ευρώ 9.966.401,25.

  Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ 1.594.624,20, με την έκδοση 13.288.535 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,12 η κάθε μία, ενώ ποσό ευρώ 8.371.777,05 θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας "Διαφορά  από Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 6.378.496,80 και διαιρείται σε 53.154.140 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ  0,12 η κάθε μία.

  Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω Αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ("ΣΑΤ"), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ