Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 14-Δεκ-2020 18:43

  Quality & Reliability: Αύξηση κύκλου εργασιών και EBITDA στο 9μηνο του 2020

  Quality & Reliability: Αύξηση κύκλου εργασιών και EBITDA στο 9μηνο του 2020
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία Quality & Reliability γνωστοποίησε τα οικονομικά της στοιχεία αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της για το εννεάμηνο του 2020 και για το Γ' τρίμηνο του 2020 καθώς και τις εξελίξεις στον τομέα δραστηριοποίηση της.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία ο κύκλος εργασιών της εταιρείας την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 ανήλθε σε 1.612.974,48 € έναντι 1.304.621,70 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 23,64%. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το Γ' τρίμηνο 2020 (01.07.2020-30.09.2020 ανήλθε σε 571.707,92 € έναντι 254.410,73 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 124,72%.

  Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 διαμορφώθηκαν στα 77.619,18 € έναντι 19.809,30 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 291,84%. Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας το Γ' τρίμηνο 2020 (01.07.2020-30.09.2020) διαμορφώθηκαν στα -59.550,78 € έναντι -86.422,41 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση 31,09%.

  Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας

  Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εστάλη προς όλες τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με την σε εξέλειξη πανδημία του COVID-19, η εταιρεία Quality & Reliability AE γνωστοποιεί τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της για το εννιάμηνο του 2020 και για το Γ' τρίμηνο του 2020 καθώς και τις εξελίξεις στο τομέα δραστηριοποίηση της.

  Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  01/01/2020-30/09/2020

  Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 ανήλθε σε 1.612.974,48 € έναντι 1.304.621,70 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 23,64%.

  Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της εταιρείας την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 διαμορφώθηκαν στα -247.967,44 € έναντι -302.703,27 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 18,08%.

  Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 διαμορφώθηκαν στα 77.619,18 € έναντι 19.809,30 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 291,84%.

  Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 διαμορφώθηκαν στα -325.036,40 € έναντι -373.892,19 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 13,07%.

  01/07/2020-30/09/2020

  Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το Γ'τρίμηνο 2020 (01.07.2020-30.09.2020 ανήλθε σε 571.707,92 € έναντι 254.410,73 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 124,72%.

  Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της εταιρείας το Γ'τρίμηνο 2020 (01.07.2020-30.09.2020) διαμορφώθηκαν στα -162.228,36 € έναντι -195.263,79 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 16,92%.

  Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας το Γ'τρίμηνο 2020 (01.07.2020-30.09.2020) διαμορφώθηκαν στα -59.550,78 € έναντι -86.422,41 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση 31,09%.

  Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας το Γ'τρίμηνο 2020 (01.07.2020-30.09.2020) διαμορφώθηκαν στα -188.839,82 € έναντι -214.233,84 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 11,85%.

  Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :

   

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1/1-30/9/2019 1/7/-30/9/2019 1/1-30/9/2020 1/7/-30/9/2020
  Κύκλος εργασιών 1.304.621,70 254.410,73 1.612.974,48 571.707,92
  Κέρδη προ φόρων -373.892,19 -214.233,84 -325.036,40 -188.839,82
  Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) 19.809,30 -86.422,41 77.619,18 -59.550,78
  Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων(ΕΒΙΤ) -302.703,27 -195.263,79 -247.967,44 -162.228,36

  ΟΜΙΛΟΣ
  01/01/2020-30/09/2020
  Ο κύκλος εργασιών του ομίλου την περίοδο 01.01.2020 έως 30.09.2020 ανήλθε σε 1.780493,78 € έναντι 1.515.251,38 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 17,50%.
  Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου την περίοδο 01.01.2020 έως 30.09.2020 διαμορφώθηκαν στα -288.099,77 € έναντι -347.076,56€ της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 16,99%.
  Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου την περίοδο 01.01.2020 έως 30.09.2020 διαμορφώθηκαν στα 45.478,11 € έναντι -16.572,73 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 374,43%.
  Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου την περίοδο 01.01.2020 έως 30.09.2020 διαμορφώθηκαν στα -443.568,00 € έναντι -497.334,58 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 10,81%.
  01/07/2020-30/09/2020
  Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το Γ'τρίμηνο 2020 (01.07.2020-30.09.2020) ανήλθε σε 603.265,01 € έναντι 270.750,46 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 122,81%.
  Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου το Γ'τρίμηνο 2020 (01.07.2020-30.09.2020) διαμορφώθηκαν στα -205.882,70 € έναντι -230.802,04 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 10,80%.
  Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου το Γ'τρίμηνο 2020 (01.07.2020-30.09.2020) διαμορφώθηκαν στα -100.540,77 € έναντι -119.297,68 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση 15,72%.
  Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου το Γ'τρίμηνο 2020 (01.07.2020-30.09.2020) διαμορφώθηκαν στα -258.907,27 € έναντι -280.231,94 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 7,61%.
  Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1/1-30/9/2019 1/7/-30/9/2019 1/1-30/9/2020 1/7/-30/9/2020
  Κύκλος εργασιών 1.515.251,38 270.750,46 1.780.493,78 603.265,01
  Κέρδη προ φόρων -497.334,58 -280.231,94 -443.568,00 -258.907,27
  Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) -16.572,73 -119.297,68 45.478,11 -100.540,77
  Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων(ΕΒΙΤ) -347.076,56 -230.802,04 -288.099,77 -205.882,70


      


   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ