Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 14-Δεκ-2020 11:28

  Κέκροψ: Περιορισμός ζημιών στο εννεάμηνο 2020

  Κέκροψ: Περιορισμός ζημιών στο εννεάμηνο 2020
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

   

   

  1.1-

  1.1-

  %

  1.7.-

  1.7.-

  %

   

  30.09.20

  30.09.19

  30.09.2020

  30.09.2019

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Πωλήσεις

  11.550

  8.550

  35,1%

  5.850

  2.850

  105,3%

  Ζημίες προ φόρων και τόκων (EBIT)

  (271.927)

  (316.557)

  (14,1%)

  (115.915)

  (118.605)

  (2,3%)

  Ζημίες προ φόρων, τόκων και

   

   

   

   

   

   

  αποσβέσεων (EBITDA)

  (268.150)

  (313.944)

  (14,6%)

  (114.665)

  (118.605)

  (3,3%)

   

  Η Εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ περιόρισε τις ζημίες προ φόρων και τόκων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο κατά 14%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των κοινόχρηστων δαπανών και των αμοιβών των συμβούλων που επιβάρυναν την Εταιρεία την προηγούμενη περίοδο. Αντίστοιχη μείωση καταγράφηκε και στις Ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

  Βασικά Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 30.09.2020

  Το σύνολο Ενεργητικού της Εταιρείας διαμορφώθηκε στις 30.09.2020 σε € 7.540 χιλ. έναντι € 7.964 χιλ. στις 31.12.2019, σημειώνοντας μείωση 5%. Η μείωση αυτή αποδίδεται στην επιστροφή κεφαλαίου που έλαβε η Εταιρεία από τη συμμετοχής της στην ΑBIES Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και στη μείωση των λοιπών απαιτήσεων.

  Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε € 3.754 χιλ. στις 30.09.2020 έναντι € 3.339 χιλ. στις 31.12.2019, σημειώνοντας αύξηση κατά € 415 χιλ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην σταδιακή υλοποίηση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου € 1.800 χιλ. όπως έχει ήδη ανακοινωθεί με Δελτίο Τύπου στις 02.07.2020.

  Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 3.109 χιλ. στις 30.09.2020, έναντι € 3.519 χιλ. στις 31.12.2019, δηλαδή μειωμένα κατά € 410 χιλ. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις ζημιές μετά από φόρους.

  Το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητο και διαμορφώθηκε σε € 4.432 χιλ. στις 30.09.2020, έναντι € 4.444 χιλ. στις 31.12.2019.

  Επιπτώσεις από την πανδημία του ιού COVID-19

  Η Διοίκηση της Εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ εστιάζοντας στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της, αλλά και στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης της πανδημίας στην χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, εφάρμοσε αμέσως ένα πλάνο μέτρων και ενεργειών για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους ανωτέρω.

  Συγκεκριμένα, έχουν αναληφθεί οι ακόλουθες ενέργειες:

  (i)Καταρτίστηκε αναλυτικό σχέδιο δράσης σε περίπτωση περιστατικού μόλυνσης και πραγματοποιήθηκε πλήρης εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της Εταιρείας σχετικά με τα συμπτώματα και τους τρόπους μετάδοσης του ιού. Δίδονται συνεχώς αναλυτικές οδηγίες για τα εκάστοτε υποδεικνυόμενα μέτρα προφύλαξης, ενώ παρέχονται ανελλιπώς στους χώρους εργασίας τα απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας.

  (ii)Εφαρμόζεται πρόγραμμα καθαρισμού/απολύμανσης των χώρων της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

  (iii)Καταρτίστηκαν οδηγίες για το πότε και ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να παραμένουν μακριά από το χώρο εργασίας, οι οποίες αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες των αρμοδίων αρχών.

  (iv)Υιοθετήθηκε πολιτική εξ αποστάσεως εργασίας, εκ περιτροπής εργασίας και πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων (βιντεοκλήσεων), καθώς και περιορισμού των επισκέψεων στους χώρους της Εταιρείας.

  Επισημαίνεται ότι, η Εταιρεία δεν προέβη σε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού της, ούτε των αποδοχών του και προχώρησε στην οχύρωση της ρευστότητάς της μέσω της σύναψης σύμβασης Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου € 1.800.000, το οποίο συμφωνήθηκε να καλύψουν ισομερώς ως Ομολογιούχοι Δανειστές οι μέτοχοι της Εταιρείας "ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" (ποσοστό συμμετοχής 37,48%) και

  "INTRADEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" (ποσοστό συμμετοχής 34,32%). Η υλοποίηση του προγράμματος του Ομολογιακού δανείου βρίσκεται σε εξέλιξη.

  ΗΕταιρεία δεν αναμένεται να αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την τραπεζική χρηματοδότησή της, ως αποτέλεσμα των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας.

  Στην περίπτωση της Εταιρείας, όπου το σύνολο του χαρτοφυλακίου ακινήτων βρίσκεται είτε σε διαδικασία λήψης εγκρίσεων από τη Διοίκηση είτε εν αναμονή εκδόσεως δικαστικών αποφάσεων προκειμένου τα ακίνητα αυτά να καταστούν αξιοποιήσιμα, η πιο σημαντική επίδραση του COVID- 19 είναι οι καθυστερήσεις που συνεπάγονται τα μέτρα που λαμβάνονται για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των δικαστηρίων και η συνεπαγόμενη λόγω αυτών των μέτρων, καθυστέρηση.

  ΗΔιοίκηση της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, όσον αφορά την εξέλιξη της πανδημίας και βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα σε περίπτωση που απαιτηθεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, πλέον των όσων έχουν υιοθετηθεί έως σήμερα.

  Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν επηρεάστηκε από την επιβολή της υποχρεωτικής έκπτωσης ποσοστού 40% επί των μισθωμάτων.

  Τέλος, εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα της Εταιρείας θα διαμορφωθούν στα αντίστοιχα επίπεδα με τα περσυνά, εφόσον δεν υπάρξει κάποια νέα αρνητική απρόβλεπτη κατά την παρούσα φάση, εξέλιξη.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ