Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 14-Δεκ-2020 10:43

  Χαϊδεμένος: Μείωση κύκλου εργασιών και διεύρυνση ζημιών στο εννεάμηνο 2020

  Χαϊδεμένος: Μείωση κύκλου εργασιών και διεύρυνση ζημιών στο εννεάμηνο 2020
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Μείωση κύκλου εργασιών και διεύρυνση ζημιών μετά από φόρους καταγράφει στο εννεάμηνο του 2020 η "Χαϊδεμένος", προειδοποιώντας ότι η κρίση του κορονοϊού πιθανόν να επηρεάσει και τα μεγέθη της χρήσης 2021.

  Πιο ειδικά, όπως αναφέρεται στην εταιρική ανακοίνωση,  η παγκόσμια οικονομική ύφεση στη τρέχουσα χρήση από την κρίση της δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας του COVID‐19, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που επέφερε, επηρέασε αρνητικά και τη διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών της εταιρίας.

  1.Έσοδα από πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων τόκων (ΕΒΙΤ) και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ’ τρίμηνο 2020 και σε σωρευτική βάση καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη του 2019 .

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.ευρώ)

  Στοιχεία εταιρίας

  30/9/2020

  30/9/2019

  01 07- 30 09

  01 07- 30 09

   

   

   

  2020

  2019

  Πωλήσεις

  10.069

  13.321

  3.513

  3.812

  Μικτά κέρδη

  594

  1.659

  243

  349

  Κέρδη προ Φόρων Τόκων Αποσβέσεων (ΕΒΙTDA)

  51

  775

  21

  232

  Κέρδη/Ζημιές προ Φόρων Τόκων (ΕΒΙT)

  (927)

  (192)

  (302)

  (70)

  Κέρδη/Ζημιές προ Φόρων (ΕΒT)

  (1.216)

  (567)

  (401)

  (201)

  Κέρδη/Ζημιές μετά από Φόρους (ΕAT)

  (1.112)

  (456)

  (372)

  (172)

   

  Οι πωλήσεις της ανήλθαν σε Ευρώ 10.069 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε Ευρώ 3.513 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 13.321 χιλ. και Ευρώ 3.812 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή κατά 24,41% και 7,82% αντίστοιχα.

  Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 594 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε Ευρώ 243 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 1.659 χιλ. και Ευρώ 349 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή σε ποσοστό 64,17% και 30,40% αντίστοιχα.

  Τα κέρδη /ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ - 927 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐ 30.09.2020 και σε Ευρώ -302 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ -192 χιλ. και Ευρώ -70 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 382,36% και 333,57% αντίστοιχα.

  Τα κέρδη/ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ -1.216 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε Ευρώ -401 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ -567 χιλ. και Ευρώ -201 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 114,44% και -99,48% αντίστοιχα.

  Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της εταιρίας, που ανήλθαν σε Ευρώ 51 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε Ευρώ 21 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 775 χιλ. και Ευρώ 232 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 93,48% και 90,97% αντίστοιχα.

  2. Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή θέση η /και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020.

  Ο συνολικός Δανεισμός της εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ 10.044 χιλ. την 30.09.2020, έναντι Ευρώ 9.160 χιλ. την 31.12.2019 .

  Με την εμφάνιση της πανδημίας και μέχρι την 30.09.2020, η εταιρία έχει προβεί σε λήψη νέων δανείων και στην εξασφάλιση επιπλέον πιστωτικών ορίων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης ρευστότητας επιφέρει η συνέχιση της πανδημίας του Covid -19 .

  Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε Ευρώ 7.065 χιλ. την 30.09.2020 και Ευρώ 5.687 χιλ. την 31.12.2019. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 16.720 χιλ. την 30.09.2020 και Ευρώ 17.833 χιλ. την 31.12.2019.

  Η εμφάνιση της πανδημίας Covid -19 δε δημιουργεί αβεβαιότητες σχετικά με τη δυνατότητά της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, καθώς έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα και έχει δημιουργηθεί ένα γενικότερο πλάνο ανταπόκρισης για κάθε παράγοντα κινδύνου προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία της εταιρίας.

  Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας και με δεδομένο το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας και του έντονου βαθμού αβεβαιότητας η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι συνέπειες θα επηρεάσουν την λήξη της τρέχουσας χρήσης και δε δύναται να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υφίστανται και για μέρος του 2021.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ