Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 11-Δεκ-2020 18:53

  To νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Forthnet

  Forthnet: Ανθεκτικό EBITDA στο 6μηνο παρά την πανδημία
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Forthnet εξέλεξε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, στις εγκαταστάσεις των γραφείων της εταιρείας.

  Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκειά της πέντε (5) μέτοχοι που εκπροσωπούν το 81,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 210.207.918 μετοχές επί του συνόλου των 258.366.234 μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

  Συγκεκριμένα:
  i. Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
  1. Nικόλαος Σταθόπουλος του Παναγιώτη
  2. Δημήτριος Τζελέπης του Ευαγγέλου
  3. Vladislav Ratajac του Miloje
  4. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη
  5. Dirk Gerkens του Herbert 

  Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

  Εκ των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα τα ακόλουθα μέλη: Γεώργιος Δουκίδης και Dirk Gerkens. 

  Σημειώνεται σχετικώς ότι τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, υπό την προϋφιστάμενη σύνθεσή του, σε συνεδρίασή του που διεξήχθη την 10.12.2020, διαπίστωσε ότι, στον μέγιστο βαθμό που δύναται να γνωρίζει βάσει των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη του, τα δύο υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Γεώργιος Δουκίδης και Dirk Gerkens, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 3016/2002. 

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 210.207.918, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου 

  Υπέρ: 210.151.257 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,97% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου 

  Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

  Αποχή: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,03% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου 

  ii. Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, αποφάσισε τα ακόλουθα:

   Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη του, εκ των οποίων δύο να είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν.4449/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

   Η θητεία των νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου να διαρκεί έως τη λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι πενταετής και να παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

   Ενέκρινε την πρόταση στελέχωσης της Επιτροπής Ελέγχου από τα ακόλουθα πρόσωπα, εκ των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
  1. Vladislav Ratajac του Miloje
  2. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη
  3. Dirk Gerkens του Herbert

  Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

  Σημειώνεται σχετικώς ότι τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, υπό την προϋφιστάμενη σύνθεσή του, σε συνεδρίασή του που διεξήχθη την 10.12.2020, διαπίστωσε ότι, στον μέγιστο βαθμό που δύναται να γνωρίζει βάσει των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη του, τα τρία υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ. Vladislav Ratajac, Γεώργιος Δουκίδης και Dirk Gerkens, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. 

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 210.207.918, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου 

  Υπέρ: 210.151.257 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,97% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου 

  Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

  Αποχή: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,03% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου 

  iii. Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ανακοινώθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ότι δυνάμει της υπ’ αριθ. 539/20.11.2020 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, υπό την προϋφιστάμενη σύνθεσή του, αποφάσισε ομόφωνα και εξέλεξε ως μέλος τον κ. Δημήτρη Τζελέπη, σύμφωνα με την εισήγηση του μετόχου πλειοψηφίας United Group (κατά την από 19.11.2020 επιστολή του), σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος αυθημερόν (20.11.2020) μέλους, κ. Πάνου Παπαδόπουλου. 

  Σύντομα βιογραφικά σημειώματα μελών Διοικητικού Συμβουλίου

  O κ. Νικόλαος Σταθόπουλος, είναι Διευθύνων Σύμβουλος (Managing Partner) και προεδρεύων της Επενδυτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής της διεθνούς εταιρείας επενδυτικών κεφαλαίων με έδρα το Λονδίνο, BC Partners, η οποία ελέγχει την United Group, μητρική της Εταιρίας. Έχει πάνω από 23 έτη εμπειρία ως επενδυτής και στη διοίκηση επιχειρήσεων, έχοντας δραστηριοποιηθεί σε πολλές χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα. Ηγείται των επενδύσεων της BC Partners στις τηλεπικοινωνίες και τα ΜΜΕ. Κατέχει πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακές σπουδές MBA από το Harvard Business School. 

  Ο κ. Δημήτριος Τζελέπης εκλέχθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2020 ως Διευθύνων Σύμβουλος της Forthnet Α.Ε., στην οποία υπηρετούσε ως Οικονομικός Διευθυντής, ήδη από τον Ιούνιο του 2018. Διαθέτει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών MBA in Finance από το Cass Business School του Λονδίνου καθώς και πλούσια εργασιακή εμπειρία κυρίως σε τηλεπικοινωνίες και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έχοντας υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης σε μερικές από τις μεγαλύτερες διεθνείς και ελληνικές εταιρείες και Τράπεζες (Procter & Gamble, Merrill Lynch, NBG Group, Alpha Bank, OTE Group κλπ.).

  Ο κ. Vladislav Ratajac μετέχει ως εκτελεστικό μέλος στη διοίκηση της μητρικής εταιρείας United Group και είναι υπεύθυνος για την οργανική ανάπτυξη και επιχειρηματική επέκταση του Ομίλου. Έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο των διεθνών επενδύσεων, έχοντας διατελέσει τραπεζικό στέλεχος σε μεγάλη διεθνή επενδυτική τράπεζα και έχει σπουδές οικονομικών στις Η.Π.Α. (Πανεπιστήμιο Rutgers). 

  Ο κ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης είναι καθηγητής ηλεκτρονικού επιχειρείν στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από τα μεγαλύτερα στην ειδίκευσή του στα Ευρωπαϊκά Business Schools. Είναι πτυχιούχος μαθηματικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MSc στην Επιχειρησιακή Έρευνα και διδακτορικού στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το London School of Economics (LSE), όπου και δίδαξε την περίοδο 1982-1990. Είναι επιστημονικός σύμβουλος στο ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Λιανεμπορίου Καταναλωτικών 'Αγαθών), μέλος του ΔΣ ECR-Hellas (Σύνδεσμος κλάδου FMCG), μέλος της επιτροπής απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA), Πρόεδρος του ΤΑΝΕΟ (Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας) και της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου. Τα τελευταία 30 χρόνια έχει διατελέσει σύμβουλος διοίκησης σε πάνω από 50 τοπικές ή διεθνείς εταιρίες σε θέματα όπως επιχειρηματική ανάπτυξη, καινοτομία και αναδιοργάνωση, ψηφιακός μετασχηματισμός, ηλεκτρονικό εμπόριο. Σήμερα είναι μέλος των ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Τράπεζας Αττικής και της βιομηχανίας Αλουμύλ.

  O κ. Dirk Gerkens είναι σύμβουλος επιχειρήσεων μέσων επικοινωνίας. Έχει εργαστεί για πάνω από 20 έτη σε διάφορους ευρωπαϊκούς τηλεοπτικούς σταθμούς στο Λουξεμβούργο, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Υπό την ηγεσία του, το TV2 Group επεκτάθηκε από 4 σε 14 τηλεοπτικούς σταθμούς σε λιγότερο από 3 έτη. Είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της IKO Poland S.R.L. Σπούδασε δημοσιογραφία και οικονομικά στο Βέλγιο (Leuven) και είναι κάτοχος Μάστερ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τα οικονομικά από το πανεπιστήμιο ICADE της Μαδρίτης.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ