Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 10-Δεκ-2020 18:52

  Νάκας: Από 18/12 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή

  Νάκας: Από 18/12 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Από τις 14.12.2020 οι μετοχές της εταιρείας Φίλιππος Νάκας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με ονομαστική αξία 0,60 ευρώ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

  Σημειώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25.11.2020 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 443.800 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07 ευρώ και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 443.800 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η ονομαστική αξία της μετοχής θα μειωθεί αντίστοιχα κατά 0,07 ευρώ και θα παραμείνει στην τιμή των 0,60 ευρώ . 

  Η μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,67 ευρώ και ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της από 0,67 ευρώ σε 0,60 ευρώ και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί επιστροφή κεφαλαίου 443.800 ευρώ με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

  Μετά τη μείωση από την επιστροφή κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει στο ποσό των 3.804.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία.

  Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την υπ' αριθμ. 127360/01-12-2020 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2020 ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.

  Κατόπιν των ανωτέρω, από τις 14.12.2020 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με ονομαστική αξία 0,60 ευρώ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

  Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

  Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 15.12.2020

  Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 18/12/2020. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 18/12/2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ALPHA BANK ως ακολούθως:

  Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

  Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην Alpha Bank εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη τράπεζα ως Χειριστή στο Σ.Α.Τ.

  Από το Δίκτυο των καταστημάτων της Alpha Bank στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της Alpha Bank είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται από την Alpha Bank για 1 έτος δηλαδή έως την 17/12/2020.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 6686101 κα. Φιλοθέη Λαψάνη).
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ